Uspješno završen projekat podrške porodicama i roditeljima u zatvoru

007

Poslije adaptacije/Foto:NVO ATAK

Udruženje Roditelji uspješno je završilo projekat Snažna porodica – oslonac za budućnost čiji je cilj bio podrška porodicama osoba na izdržavanju kazne zatvora kao i roditeljima u zatvoru.

Ovaj projekat dio većeg projekta Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprječavanja zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i Resocijalizacije, koji realizuju NVO Juventas i NVO Akcija za ljudska prava –HRA, a finansiran je od strane Evropske unije i Ambasade Velike Britanije.

U toku projekta udruženje Roditelji je od septembra pružalo besplatnu pravnu, psihološku i socijalnu podršku porodicama sa maloljetnom djecom čiji se članovi nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Pomoć, savjete i podršku dobilo je oko 100 članova porodica, koji su se uglavnom odnosili na pravna i socijalna pitanja i tematiku. Zbog interesovanja i neophodnog kontinuiteta koji je prepoznat u toku realizacije projekta, savjetovalište udruženja Roditelji će nastaviti da radi i ubuduće, na volonterskoj osnovi.

Socijalna radnica, psihološkinja i pravnica na raspolaganju su članovima porodica osoba na izdržavanju kazne zatvora, koji imaju maloljetnu djecu, dva puta sedmično – utorkom i četvrtkom od 8 do 14 sati, i telefonskim putem svakog radnog dana u istom terminu. Svi zainteresovani članovi porodica osoba na izdržavanju kazne zatvora koji imaju neodumice, pitanja, trebaju im pravni ili savjeti koji se odnose na porodične odnosno teme u vezi s međusobnim i odnosima sa djecom, mogu se obratiti savjetovalištu na broj telefona +382 020 27 21 68 ili putem mail adrese [email protected].

Udruženje Roditelji je kroz projekat uradilo i Informator za roditelje na izdržavanju kazne zatvora u ZIKS-u u Spužu i njihovoj zatvorskoj jedinici u Bijelom Polju. Ovaj informator ima za cilj da pomogne roditeljima u informisanju o tome kako da na što kvalitetniji način održe kontakte sa porodicom dok su na izdržavanju kazne zatvora, i pomognu djeci u njihovom razvoju, kao i da ih uputi kako da njihove porodice ostvare određena prava iz dječje i socijalne zaštite.

Projektom je realizovano i uređenje i oplemenjivanje prostorija za porodične posjete u Ženskom i Istražnom zatvoru u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Prostorije su prilagođene djeci, sa posebnim namještajem, knjigama, društvenim igrama, igračkama u cilju stvaranja što prijatnijeg ambijenta u prostoru u kojem porodica provodi vrijeme u toku posjeta.

“Trenutno roditelje u zatvoru ne posjećuje tako veliki broj djece, prvenstveno zbog samog ambijenta, ali i zbog toga što značajan dio porodica ne živi u blizini ZIKS-a što utiče na finansijske troškove potrebne za organizovanje posjete osobi na izdržavanju kazne zatvora. Udruženje Roditelji će se truditi da kroz nove projekte obezbijedi novac za opremanje novih prostorija za porodične posjete, koje su planirane, kao i da pronađe način da pomoge porodicama koje nemaju materijalnih mogućnosti da često dovode djecu u posjete roditeljima”, kažu u udruženju.

Ova organizacija je željelo da projektom Snažna porodica – oslonac za budućnost, stavi porodicu u prvi plan, imajući u vidu da je ona jedan od najvažnijih faktora u procesu rehabilitacije i resocijalizacije osoba na izdržavanju zatvorske kazne, a sa druge strane da omogućimo djeci da u što prirodnijem okruženju i bez eventualnih psiholoških posljedica kontaktiraju sa svojim roditeljem koji je u zatvoru.

Sve aktivnosti u okviru ovog projekta su realizovane u saradnji sa upravom i stručnim timom Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, koji su, kako tvrde u udruženju Roditelji,  pokazali otvorenost i spremnost na saradnju u svakom od ukupno tri segmenta projekta.

 

005

Poslije adaptacije/Foto:NVO ATAK

 

003

Poslije adaptacije/Foto:NVO ATAK

 

007

Poslije adaptacije/Foto:NVO ATAK

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply