Vježbe za lakše savladavanje pisanja

pisanje

PIŠE: dr Nataša D. Čabarkapa, logoped

Nepravilno držanje olovke, nepreciznost, miješanje slova, preveliki razmaci između riječi, samo su neki od problema pri pisanju sa kojima se susrijeće veliki broj djece.

Pisanje nije laka stvar i prije nego što dijete krene u školu, treba da postoji izvjesna “podloga” da bi ono moglo da ga savlada. Nekoj djeci je potrebno više vježbe, te je zato poželjno da, ukoliko primijetite da dijete teže savladava pisanje, potražite savjet logopeda, psihologa ili reedukatora psihomotorike.

Problemi se često ogledaju u nepravilnom držanju olovke, nedovoljno preciznim potezima olovkom, teškoća u prisjećanju načina na koji se slova pišu, miješanju slova ćirilice i latinice, teškoćama u praćenju linije po kojoj se piše, razlikama u veličini slova, prevelikim razmacima između riječi ili razmacima između slova unutar riječi i sličnom.
Mi vam predlažemo par vježbi koje mogu biti korisne za neke od ovih teškoća.

1. Grafomotorne vježbe
Možete naći veliki broj vježbi na internetu sa primjerima linija koje dijete može da spaja, primjera sa precrtavanjem oblika, dopunama oblika ili slova, crtanjem druge polovine date figure i slično. Da bi djetetu aktivnost duže držala pažnju, iskoristite zanimljive oblike (da na primjer, spajanjem linija dijete može da dobije lik životinje koju voli ili lik crtanog junaka). Ovakve vježbe odlične su za uzrast od četiri do sedam godina, jer spremaju dijete za pisanje slova. Od toga koliko dijete pravilno drži olovku, ostvaruje ujednačen pritisak na papir, prati zadatu liniju, imitira figuru koja joj je nacrtana, zavisi i kako će kasnije moći da iscrta slovo.

2. Vježbe indigom
Indigo nije samo kancelarijski materijal koji odrasli vole da koriste. Ovaj materijal oduševljava djecu! Vi ga možete iskoristiti za uvježbavanje preciznosti pokreta olovkom.
Nađite neke zanimljive linije, oblike, figure, ili likove iz njihovih omiljenih crtaća. Dijete ima zadatak da prati zadate linije, na taj način ih precrtavajući indigom. Možete pratiti poboljšanje u spretnosti, i promjenu pritiska olovke na papir.

3. Suprotnost slovu
Ova aktivnost korisna je za djecu koja miješaju velika i mala slova ili latinicu i ćirilicu. Napišite izmiješano velika i mala slova, a onda pitajte dijete da svuda gdje stoji malo slovo, napišu veliko i obrnuto. Isto možete uraditi sa ćirilicom i latinicom. Kada dijete ovlada ovim zadacima, možete zadatak zakomplikovati, tako što na primjer, svuda gdje je malo slovo latinice, dijete treba da napiše veliko ćirilično slovo.

4. Pronađi slova
Ovakva vježba je korisna i za čitanje i za pisanje, a ujedno predstavlja i vježbu za pažnju. Zamislite par redova sa nizovima poput:  Takav niz možete napraviti i sa slovima ćirilice ili miješano, slovima oba pisma. Zadatak pretrage može da uključuje zaokruživanje ili precrtavanje samo malih slova M, velikih G ili slično.

Možete uključiti i više naloga, da se precrtava slovo k, a zaokružuje slovo n. Improvizujte. Tako možete dobiti neograničen broj vježbi.

5. Razlike i sličnosti između slova
Ova vježba je korisna za onu djecu koja pri pisanju (a vjerovatno i pri čitanju) miješaju slova. Zadatak je, na primjer, da dijete podvuče crvenom olovkom one djelove slova poput Č i Ć (R i P, R i B, K i R, D i B) koja su im zajednička, a plavom ono po čemu se razlikuju (uz to i da i sličnost i razliku verbalizuju). Vježbu možete raditi sa slovima oba pisma. Na ovaj način, dijete uči da obrati pažnju na specifične karakteristike slova i na taj način je svjesnije njihove razlike.

6. Koje je slovo “progutano”?
Izdvojite različite riječi od kojih svaka ima po jednu ili dvije greške, odnosno jedno ili dva „progutana“ slova. Ova vježba je korisna za pažljivo čitanje, jer zahtijeva da se obrati posebna pažnja na izostavljena slova (umjesto da se čita napamet). Potom, neka dijete napiše riječ onako kako bi pravilno trebalo da bude napisana.

Izvor: Zelena učionica

 

Leave a Reply