Nadarena djeca i odabir zanimanja

PIŠE: Sanja Obradović, dipl.psiholog, REBT psihoterapeut

boy looking at rare beetle through magnifying glassRad sa nadarenom djecom podrazumijeva posebne programe i aktivnosti usklađene sa njihovim potrebama i potencijalima. Ali, osim redovnog školskog rada, nadarena djeca trebaju i pomoć, odnosno savjetovanje pri izboru karijere.

Odabir i razvoj karijere je cjeloživotni proces koji zahtijeva realnu sliku o sebi, svojim sposobnostima, potencijalima i postignućima. Moderno savjetovanje u odabiru i razvoju karijere podrazumijeva pomoć i podučavanje učenika vještinama samospoznaje i donošenja odluka kako bi u budućnosti te odluke donosili samostalno i izgradili uspješnu karijeru.

Nadarena djeca se mogu suočavati sa više izazova u odabiru karijere nego njihovi vršnjaci zbog psihosocijalnih faktora koji mogu uticati na njihov osjećaj identiteta. U te faktore ubrajamo: multipotencijalnost, rano intelektualno sazrijevanje, nezdravi perfekcionizam i stres usljed visokih očekivanja od strane njima značajnih osoba (roditelja, nastavnika, rodbine).

Multipotencijalnost predstavlja posjedovanje podjednako visoko izraženih potencijala za obavljanje više vrsta zanimanja. Iako se za nadarenu djecu često kaže kako bi mogli sa istim uspjehom obavljati različite aktivnosti ipak je u istraživanju samo 5% njih pokazalo pravu multipotencijalnost. Problem sa kojim se suočavaju nadarena djeca nije toliko multipotencijalnost nego nedostatak vještina donošenja odluka. Zbog toga se preporučuje nastavnicima da ohrabre svoje nadarene učenike da razmišljaju i o drugim, vanškolskim aspektima svog života kao što su vrijednosti (šta oni cijene kao životnu vrijednost); životni ciljevi (što bi željeli da postignu u životu) i slobodne aktivnosti (čime se vole baviti u slobodno vrijeme, šta ih najviše ispunjava). Razmatranje i drugih aspekata njihovog života će im pomoći da se usmjere na ono područje za koje ne samo da imaju intelektualne potencijale nego i interese, a što će uticati na zadovoljstvo budućim odabirima.

Nadareni učenici pokazuju ranije sazrijevanje profesionalnog identiteta. Oni u prosjeku ranije od svojih vršanjaka znaju čime se žele baviti u budućnosti. Međutim, rano sazrijevanje i formiranje profesionalnog identiteta može ograničiti ispitivanje alternativnih zanimanja. I nadareni učenici, kao i svi drugi, često donose odluke o budućem zanimanju bazirane na malom broju činjenica i na poznavanju malog broja zanimanja. Stoga ih u savjetovanju treba podstaći da prikupe više informacija i upoznaju i druga zanimanja prije donošenja čvrste odluke.

Mnogo toga mogu napraviti i sami roditelji. Najznačajnije od svega jest osigurati kvalitetu rane emocionalne veze (attachment), jer sretne i sigurne bebe su mnogo upornije u pokušajima kad zadaci postaju sve složeniji. Osim toga, dobra emocionalna veza s nekom bliskom osobom utiče na cjelokupni razvoj djeteta, kako na intelektualno, tako i na socijalno, emocionalno, tjelesno područje.

Leave a Reply