Po 50 eura pomoći za pripreme za školu od Glavnog grada

Glavni gradGlavni grad Podgorica naredne sedmice će isplaćivati novčanu pomoć za nabavku školskog pribora djeci osnovno-školskog uzrasta iz porodica sa lošim materijalnim stanjem, u skladu sa Odlukomi o oblicima socijalne i dječje zaštite.

Sekretarijat za socijalno staranje za nabavku udžbenika i školskog pribora opredijelio je 45 hiljada eura.

Po 50 eura dobiće djeca iz porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice koja pohađaju prvi, drugi i treći razred osnovne škole.

Isti iznos pripašće i djeci bez roditeljskog staranja koja se nalaze u hraniteljskim porodicama, i djeci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u inkluzivno obrazovanje.

Odluka o raspodjeli novca u skladu je sa rješenjima Komisije o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem.

Novac će biti podijeljen u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje od sjutra od do subote, 7. septembra, od 12 do 15 časova.

U ponedjeljak će biće organizovana raspodjela novca za djecu bez roditeljskog staranja u hraniteljskim porodicama, a utorak za djecu sa smetnjama u razvoju koja su uključena u inkluzivno obrazovanje.

Djeci iz porodica korisnika MOP-a koja pohađaju prvi razred osnovne škole novac će biti raspodijeljen u srijedu, a dan kasnije za one koji kreću u drugi razred osnovne škole. U petak će naknadu dobiti i porodice koje su korinici MOP-a i imaju djecu koja kreću u treći razred osnovne škole.

Korisnici MOP-a treba da dostave potvrdu od Centra za socijalni rad i potvrdu o redovnom školovanju.

 

Leave a Reply