Nemoj reći mami, kod kuće smo sami

Nesumnjivo ćemo se svi, kao roditelji, neminovno naći u situaciji da moramo ostaviti dijete samo u nekom trenutku. Stav struke prema ovom pitanju je da ne postoji univerzalna granica ni tačno određen uzrast na kome bismo mogli ostaviti dijete samo kod kuće a da to ne šteti njegovoj bezbjednosti niti emotivnom razvoju. Naravno, prije svega se moramo držati onog minumuma koji je određen zakonom naše zemlje, a u ostalom pratiti razvoj i potrebe svoga djeteta. Dakle, moramo biti potpuno sigurni da je dijete dovoljno zrelo i da posjeduje odgovarajuće vještine kako bi moglo ostati samo kod kuće. Opširnije