Uvećane naknade za nezaposlene roditelje od avgusta

eurosRoditelji koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili su studenti i imaju pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta, počeće od avgusta da primaju njen uvećani iznos od 65 eura, u skladu sa novim Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Iz Ministarstva rada i socijanog staranja je portalu Roditelji.me objašnjeno da su ovih dana roditelji dobiti naknadu za jun, a da je u tom mjesecu novi izmijenjeni Zakon stupio na snagu, što znači da će se njegove odredbe primjeniti na naknade od jula.

Portalu su se i prošlog mjeseca ali i od juče obraćali roditelji sa evidencije Zavoda za zapošljavanje sa pitanjem zašto već nijesu dobili uvećanu naknadu koja trenutno iznosi 26 eura.

Na sajtu Ministarstva rada je objavljneo da je isplata socijalnih naknada za jun počela u četvrtak, a ukupno je za tu vrstu pomoći opredijeljeno preko 1,6 miliona eura.

Zakonom je predviđeno da jedan od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student, može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života djeteta.

 

Comments

Leave a Reply