HRA traži povlačenje predloga o ograničavanju refundacije

HRAAkcija za ljudska prava (HRA) podržala je zahtjev Udruženja Roditelji da se odustane od rješenja iz člana 49 Vladinog Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti koje omogućava da se naknada za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva poslodavcu refundira samo do iznosa prosječne zarade u državi.

Iz HRA protestuju i zato što je iz Predloga izostavljena garancija koja postoji u važećem zakonu da visina naknade zarade za vrijeme porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva ne može biti niža od najniže cijene rada.

“Protestujemo i protiv potpunog uskraćivanja i ograničavanja naknade onima koje/i radni odnos zasnuju u roku do godinu dana prije započinjanja porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva”, navodi se u saopštenju HRA.

Predložena rješenja u ovo nevladinoj organizaciji smatraju diskriminatornim, protivnim zakonima o zaštiti od diskriminacije, o rodnoj ravnopravnosti, o radu, Ustavu Crne Gore i međunarodnom standardu zabrane diskriminacije.

U HRA ocjenjuju da bi usvajanje predloženog rješenja značilo kažnjavanje posebno visoko obrazovanih žena (koje zarađuju više od prosječne zarade u državi) zbog odluke da rode i odu na zasluženo porodiljsko odsustvo.

U saopštenju se dodaje da su rješenja po sebi diskriminatorna, a posebno bi bile dalekosežne njihove posljedice u vidu podsticanja na diskriminaciju svih žena prilikom zapošljavanja.

Navedeni predlozi su, tvrde u HRA, direktno suprotni odredbama Zakona o radu (Sl. list CG, br. 49/2008, 26/2009 i 59/2011) kojima je izričito predviđeno da za vrijeme porodiljskog odsustva zaposlena žena ima pravo na naknadu zarade u visini zarade koju bi ostvarila da radi u skladu sa zakonom i ugovorom o radu (čl. 82 st. 1, čl. 111b st. 1), kao i da uživa pravo na posebnu zaštitu za vrijeme trudnoće i porođaja (čl. 11, st. 2).

U HRA pretpostavljaju da je cilj Vladinog predloga sprečavanje zloupotreba u vidu fiktivnog zapošljavanja trudnica ali pojašnjavaju da pojedinačni slučajevi moraju da se spriječavaju i kažnjavaju na drugi način, aktivnošću inspekcijskih i drugih državnih službi, a ne kršenjem ljudskih prava ogromnog broja građanki i građana.

“Neefikasan rad inspekcijskih službi ne smije se prikrivati kršenjem ljudskih prava.

Apelujemo na Vladu da povuče ove predloge, odnosno na sve poslanike i poslanice da na njih amandmanski djeluju”, navodi se u saopštenju HRA.

Udruženje Roditelji zatražilo je u utorak od Ministarstva rada i socijalnog staranja  da odustane od ograničavanja iznosa zarade porodiljama koji se refundira poslodavcima u toku porodiljskog odsustva, kako je predviđeno Predlogom zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Udruženje Roditelji se obratilo i svim poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu i od njih zatražilo da amandmanski djeluju kako bi ovakvo rješenje bilo eliminisano.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply