Nova “podrška” porodiljama i prirodnom priraštaju

mattkenyon11Država Crna Gora, ako bude usvojen Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, više neće refundirati poslodavcima puni iznos zarade zaposlene žene na porodiljskom odsustvu ako je ona veća od prosječne zarade u državi u prethodnoj godini.

To znači da poslodavac koji isplaćuje bruto zaradu zaposlenoj na porodiljskom (ako bi se zakon sada primjenjivao), a čiji je iznos sa porezima i doprinosima, na primjer, 1000 eura može da računa da će mu država „vratiti“ 727 eura koliko je prosječna bruto zarada iznosila prošle godine. Neto zarada je prošle godine, prema podacima Monstata, bila 487 eura.

Vlada je krajem marta usvojila Predlog zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti, o kojem bi trebalo da raspravlja parlament na naredno sjednici. Predlog ovog zakona je prvi put usvojen prošle godine, ali ga je Vlada povukla iz skupštinske procedure u oktobru zbog velikog broja amandmana i  primjedbi nekoliko međunarodnih organizacija u Crnoj Gori.

U Ministartvu rada i socijalnog staranja obrazalažu ovakavo rješenje evidentiranjem fiktivnog zapošljavanja, kao i uvećanjem zarada zaposlenih neposredno prije početka korišćenja porodiljskog odsustva ili u toku njega.

Međutim novi zakon predviđa i mehanizam »zaštite« u vezi sa tim. Predviđa refundaciju sredstava za zaposlenog koji je bio u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci neprekidno i to prosječnog iznosa za navedeni period koji je zaposleni ostvario kod poslodavca.

Ako je zaposleni radio od šest do 12 mjeseci neprekidno država će njegovom poslodavcu refundirati 70 odsto prosječne zarade, a 50 odsto ako je radio od tri do šest mjeseci. Za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu manje od tri mjeseca, zarada se ne refundira.

Iz Ministarstva je saopšteno da je u martu 2010. godine evidentirano oko 1,5 hiljada refundacija vrijednih preko 1,1 milion eura, a u istom mjesecu ove godine godine skoro dvije hiljade refundacija za koje je opredijeljeno oko dva miliona eura.

»Činjenica je da povećanje nije inicirano prirodnim priraštajem, jer je u martu 2010. godine evidentirano 596 korisnika opreme za novorođeno dijete, a u martu ove godine 546 korisnika toga prava. Jednokratna pomoć se daje roditeljima za svako novorođeno dijete bez obzira na prihode porodice«, pojašnjenoj je iz Ministarstva.

Predlogom zakona je propisano i da korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite koji su ostvarili pravo po propisima koji su bili na snazi do dana njegove primjene nastavljaju sa korišćenjem tog prava. To znači da će svi dosadašnji korisnici prava na refundaciju nastaviti da koriste prava pod uslovom da ispunjavaju uslove propisane zakonom.
Rezultati ankete koja je urađena na portalu Roditelji.me prošle jeseni pokazali su da poslodavci velikom broju porodilja (25%) ni do do sada nijesu isplaćivali iznos zarade u skladu sa Zakonom.

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply