Više od 60 odsto žena nema izabranog ginekologa

PIŠE: Gordana Popović

Kod ginekologaU Crnoj Gori više od 60 odsto žena nema svog ginekologa, iako je, na primjer, sistem izabranog doktora u Podgorici uveden još 2005. a u drugim djelovima države četiri godine kasnije.

U Ministarstvu zdravlja smatraju da će se ta situacija promijeniti uvođenjem jedinstvenog sistema zdravstvenih centara, koji bi trebalo da profunkcioniše ove godine, i u kojem će žene na raspolaganju imati znatno veći broj izabranih ginekologa. Osim toga biće uvedena I novina koja će obradovati mnoge buduće trudice jer će nihov izabrani doktor i iz doma zdravlja moći da ih porađa.

Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je u skupštinskoj proceduri, predviđeno je osnivanje osam centara koji će objedinjavati 26 domova zdravlja i bolnice u Crnoj Gori.

Pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović podsjetio je da je koncept izabranog ginekologa podrazumijevao da se na primarnom nivou rješavaju zdravstveni problemi žena u cilju prevencije i promocije zdravlja, odnosno preventivni pregledi, kao I najbanalnije upale i vođenje normalne trudnoće.

Iznad toga su, kako je pojasnio, sekundarni, odnosno tercijalni nivoi zdravstvene zaštite, u slučajevima  kada se trudnoća komplikuje, gdje su potrebne češće i složenije kontrole, bolja dijagnostika, ultrazvuk…, kad žena treba da održava trudnoću ili trudnoća mora da se završi prijevremeno, kao i u slučajevima patologija bolesti ženskih organa koji, eventualno, iziskuju bolnički tretman ili liječenje.

„Htjeli smo da, kroz registraciju, napravimo vezu između ličnog ginekologa i žene, ali tu nijesmo našli na razumijevanje, odnosno podršku u broju koji smo očekivali“, kazao je Grbović portalu Roditelji.me.

Prema njegovom mišljenju, žene su se nerado opredjeljivale za ginekologa na primarnom nivou, jer je dosadašnji sistem bio dosta popustljiv, i one su lako mogle da odu kod bolničkog doktora.

„Nije im trebalo ništa odu u ambulantu, završe taj pregled i samo se vrate u dom zdravlja da im ginekolog prepiše lijek. Ta navika je ostala i nju je jako teško brzo zamijeniti. Zbog toga nemamo veliku registraciju. Kod djece imamo 99 odsto, kod odraslih 90, a kod žena ne možemo da pređemo 35-40 odsto“, precizirao je Grbović.

On smatra da je motiv zašto žene neće da izaberu ginekologa, pored nedovoljno izgrađene svijesti o značaju prevencije, i taj što ih taj doktor ne može poroditi.

Grbović je kazao da će u jedinstvenom sistemu zdravstvenog centra, ginekolozi raditi u istom pravnom subjektu, kod istog poslodavca, imaće istu diplomu, kao i ista svojstva i obaveze.

„To znači da ćemo umjesto deset ginekologa koji u Podgorici rade na primarnom nivou, značajno povećati njihov broj.Na primjer, Klinički centar Crne Gore (KCCG) ima 24 ginekologa, i deset iz Doma zdravlja Podgorica – to je 34. Oni mogu da rade na nekoliko lokacija. U KCCG postoje četiri ambulante za različite vrste patologije, a u Domu zdravlja Podgorica šest. Znači, imaćemo deset ambulanti koje će raditi dvokratno“, naveo je on.

 

Sistematizacijom će biti određeno koji će doktori biti samo bolnički, a koji će biti izabrani ginekolozi.

„To znači da ćemo imati na listi puno više ginekologa, i da izabrani ginekolog može da završi i aktivnosti koje se tiču samog porođaja. Znači, i doktor koji je izabrani ginekolog u domu zdravlja, moći će da porodi svoju pacijentkinju. Međutim, dešavaće se I da će ljekaru nedostajati rutine jer dugo nije radio u operacionoj sali ali će u tim situacijama moći da bude na listi dežurnih doktora u bolnici I da traži da bude u sali uz svoju pacijentkinju “, pojasnio je Grbović.

Na taj način će se, smatra on, dobiti integrisani sistem zdravstvene zaštite žena.

„Mislimo da će to biti najvidljivije, ako zaživi onako kako smo mi to zamislili jer podrazumijeva mobilnost ginekologa sa jednog na drugi nivo zdravstvenog sistema, i povećanje njihove dostupnosti, a samim tim i povećanje broja žena koje bi se opredijelile da koriste ovaj vid zdravstvene zaštite“, dodao je Grbović.

U tom sistemu neće biti angažovani ginekolozi iz privatne prakse, jer ih ima dovoljno u državnim ustanovama.

“Privatna ginekologija je sada uključena u sistem samo u dijelu vantjelesne oplodnje, jer državni kapaciteti nijesu u stanju da pokriju potrebe. Naš plan ljudskih resursa podrazumijeva neznatno povećanje broja ginekologa u narednih deset godina”, zaključio je Grbović.

Leave a Reply