Ovjeravaju knjižice i trudnicama kojima se ne uplaćuju doprinosi

ovjeravanje knjiziceFond za zdravstveno osiguranje ovjerava zdravstvene knjižice i trudnicama kojima poslodavac ne uplaćuje doprinose, iako po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti one ne spadaju u kategorije kojima se zdravstvene usluge pokrivaju iz državnog budžeta.

Pravnom savjetovalištu Udruženja Roditelji javilo se više trudnica koje su imale nedoumicu da li će morati da plaćaju usluge u domovima zdravlja I bolnici jer im je firme u kojima rade ne uplaćuju doprinose.

Iz Fonda su za portal Roditelji kazali da, iako Ustav propisuje da djeca, trudnice, stare osobe i osobe sa invaliditetom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, ako to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu, postoji pravna paznina kada su trudnice u pitanju.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da su prioritetne mjere zdravstvene zaštite, između ostalih i zdravstvena zaštita djece i mladih do kraja propisanog redovnog školovanja, zaštita žena u vezi sa planiranjem porodice, trudnoćom, porođajem i materinstvom.

„Međutim, Zakonom se u okviru zdravstvene zaštite kada se sredstva obezbjeđuju iz Budžeta Crne Gore, ne definišu žene u trudnoći“, naveli su iz Fonda.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, zaposlene trudnice imaju status osiguranika i po tom osnovu imaju sva prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istim Zakonom propisano je da se svojstvo osiguranog lica dokazuje propisanom ispravom – zdravstvenom knjižicom koju izdaje Fond, kao i da knjižicu ovjerava Fond na osnovu dokaza da je obveznik plaćanja doprinosa uplatio sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa posebnim propisima.

Iz Fonda tvrde da, bez obzira na to, ovjeravaju zdravstvene knjižice i onim trudnicama kojima poslodavac ne uplaćuje doprinose.

Prema njihovim riječima, radi se o malom broju žena, jer su većina trudnica, ako same nijesu nosioci osiguranja, osigurane preko člana porodice ili po nekom drugom osnovu. U svakom slučaju, kako tvrde, Fond će i ovim ženama ovjeriti knjižicu, nakon što ustanovi da se radi o trudnici kojoj poslodavac ne uplaćuje doprinose.

Iz Fonda su naveli da žene za vrijeme trudnoće mogu ostvariti pravo na bolovanje za vrijeme održavanje trudnoće po propisima o zdravstvenom osiguranju, na predlog izabranog ginekologa, odnosno izabranog doktora i druge medicinske dokumentacije.

Trudnica, dok je na privremenoj spriječenosti za rad zbog održavanja trudnoće, ima pravo na naknadu zarade od poslodavca u visini 100 odsto od osnova za naknadu, a Fond refundira poslodavcu isplaćenu naknadu zarade počev od prvog dana privremene spriječenosti za rad.

„Međutim, Fond će refundirati poslodavcu isplaćenu naknadu zarade, uz uslov da se uz zahtjev, između ostalog, podnese i dokaz da je zarada isplaćena“, pojasnili su iz te ustanove.

Što se tiče naknada zarade za vrijeme porodiljskog odsustva, iz Fonda su pojasnili da je to pravo iz dječije i socijalne zaštite, i da je za refundaciju tih naknada nadležan Centar za socijalni rad.

Leave a Reply