Predloženo ustupanje pet parcela za vrtiće u Podgorici

panorama_gradaSkupština opštine Glavnog grada raspravljaće na sjednici 12. februara o predlogu odluke gradonačelnika da se Ministarstvu prosvete prenesu prava raspolaganja na ukupno pet urbanističkih parcela u opštini, bez naknada, a za izgradnju javnih predškolskih ustanova.

U predlogu odluka se navodi da se Vladi odnosno Ministarstvu prosvjete, prenosi pravo raspolaganja građevinskim zemljištem, bez naknade, radi izgradnje vrtića na parcelama na Starom Aerodromu, u Bloku 6, Zagoriču, Bloku 35-36 (u blizini Tuškog puta), i u gradskoj opštini Tuzi.

Vlada Crne Gore je nedavno usvojila peticiju o hitnoj izgradnji i/ili dogradnji vrtića, za koju je Udruženje Roditelji prikupilo 6.6 hiljada potpisa, i obećala da će kroz kreditni aranžman sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope u Podgorici graditi 4 vrtića (i po jedan u Pljevljima i Ulcinju). Zbog hitnosti rješavanja problema prebukiranosti Udruženje je Ministarstvu prosvjete predložilo da u ovoj godini bude obezbijeđen barem jedan montažni objekat u Podgorici, koja trenutno ima najizraženiju prekobrojnost vrtićkih  grupa. Slični objekti već godinama postoje u Glavnom gradu, ali i u još nekim crnogorskim opštinama, od kojih je posljednji izgrađen u Nikšću 2010. godine, površine 180 metara kvadratnih, a čija je vrijednost bila 60 hiljada eura.

Glavni grad će učestvovati u izgradnji vrtića tako što će osloboditi parcele naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, s tim što je investitor dužan da izvrši kompletno komunalno opremanje građevinskog zemljišta do priključka na urbanističke parcele o svom trošku.

Ministrastvo prosvjete zatražilo je 13.decembra prošle godine od Glavnog grada da pomogne izgradnju vrtića dodjelom građevinskog zemljišta i naknadom za komunalno opremanje na četiri lokacije (Starom Aerodromu, u Zagoriču, Bloku 6 i Tuzima). U pismu ministra prosvjete Slavoljuba Stijepovića je objašnjeno da je takva odluka Skupštine opštine potrebna i za pripremu nacrta projekta izgradnje vrtića koji će kandidovati kod Razvojne banke savjeta Evrope, od koje će tražiti kredit od 10 miliona eura

Zakon o državnoj imovini propisuje da, ukoliko je određena nepokretnost kojom raspolaže opština, potrebna za ostvarenje javnog interesa Crne Gore, opština dužna da na zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na raspolaganje državi, bez naknade

»Imajući u vidu činjenicu da objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, predstavljaju objekte od opšteg interesa, te da se izgradnjom ovih objekata stvaraju uslovi za unapređivanje uslova života i obrazovanja stanovništva u Glavnom gradu, ocijenjeno je da zahtjevu treba udovoljiti«, piše u Predlogu odluke gradonačelnika.

Leave a Reply