Saradnja u edukaciji djece i roditelja

Predstavnici Udruženja Roditelji i Filozofskog fakulteta u Nikšiću potpisali su danas Memorandum o saradnju kojim su definisali zajednički doprinos edukaciji i informisanju roditelja u Crnoj Gori, i na na osnovu kojeg će studenti i profesori te obrazovne ustanove biti uključeni u aktivnosti Razvojnog centra namijenjenog djeci i roditeljima. Memorandum su u Nikšiću potpisali dekan Filozofskog fakulteta, doc.dr Goran Barović i izvršna direktorica NVO Roditelji Kristina Mihailović, u prisustvu prodekanice za nauku i međunarodnu saradnju doc. dr Biljane Maslovarić i koordinatorke Razvojnog centra i Biblioteke igračaka, Lepe Žunjić. Na osnovu Memoranduma, Fakultet i Udruženje će zajedno raditi na jačanju kapaciteta, unaprijeđenju Opširnije