Planirana izgradnja socijalnih stanova i Centra za prikupljanje i distribuciju viškova hrane

U narednoj godini planirano je da Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada krene u realizaciju značajnih projekata od kojih se posebno izdvajaju: izgradnja socijalnih stanova za ranjive kategorije društva, izgradnja Centra za prikupljanje i distribuciju viškova hrane u okviru kojeg će biti smješteni socijalni servisi Sekretarijata, mobilni timovi za distribuciju hrane iz Narodne kuhinje, a predviđena je i značajnija podrška ranjivim kategorijama društva. Opširnije