Planirana izgradnja socijalnih stanova i Centra za prikupljanje i distribuciju viškova hrane

Foto: Sekretarijat za socijalno staranje

U narednoj godini planirano je da Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada krene u realizaciju značajnih projekata od kojih se posebno izdvajaju: izgradnja socijalnih stanova za ranjive kategorije društva, izgradnja Centra za prikupljanje i distribuciju viškova hrane u okviru kojeg će biti smješteni socijalni servisi Sekretarijata, mobilni timovi za distribuciju hrane iz Narodne kuhinje, a predviđena je i značajnija podrška ranjivim kategorijama društva.

“Naš cilj je da ne bude gladnih”, kazala je v.d. sekretarke Sekretarijata za socijalno staranje Marina Medojević.

Ona je istakla da će Sekretarijat u prvim koracima pokušati da pomogne onima koji su zaista najugroženiji, a u nastavku da sistemski učini kvalitetnim program socijalne podrške ugroženim građanima bez obzira na pripadnost političkoj opciji, naciji, rasi…

“U obavljanju dužnosti sekretarke za socijalno staranje, imaću samo jedan zadatak – pomoći socijalno ugroženim ljudima”, kazala je Medojević.

Na današnjoj press konferenciji na kojoj je predstavljen Program rada za 2024. godinu, saopšteno je i da će građani biti redovno informisani o njenom radu i radu Sekretarijata posredstvom svih dostupnih kanala komunikacije.

U Programu rada za 2024. navedeno je, između ostaloga, da će pored svih redovnih servisa i obaveza koje podrazumijevaju rad, posebno posvetiti pažnju depolitizaciji sekretarijata i socijalnih servisa, osnivanju novih servisa podrške građanima koji su u potrebi, podršku socijalno ugroženim učenicima osnovnih i srednjih škola…

“Jedan od većih problema socijalno ugroženih stanovnika našeg grada predstavlja stambeno pitanje, pa je zato u Programu rada za narednu godinu predviđena izgradnja 100 stambenih jedinica za smještaj socijalno ugroženih sugrađana, koji nijesu u stanju da riješe problem visokih renti”, kazala je Medojević.

V.d. sekretarke istakla je i da u ovom trenutku imamo značajan broj građana koji se nalaze na ivici ili ispod linije apsolutnog siromaštva i bez značajnijih izgleda da iz toga stanja izađu u skorijem roku, pa je kao mjeru hitne pomoći, predloženo da se obezbijedi određeni broj paketa sa osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima za podjelu najugroženijih sugrađanima.

Takođe, Medojević smatra da je broj obroka koji se spremaju na dnevnom nivou nedovoljan za sve građane kojima je ovaj servis neophodan, a da osim toga, brojni građani koji žive na rubovima grada iz materijalnih i zdravstvenih razloga nijesu u mogućnosti da dolaze u prostor Narodne kuhinje.

“Potrudićemo se da broj besplatnih obroka sa 700 povećamo na 1.000, kao i da težimo tome da svi u potrebi za hranom budu u mogućnosti da je imaju, bez ograničenja broja korisnika. Zato ćemo formirati mobilne timove za distribuciju obroka u svim djelovima grada.”

U Programu rada su, između ostalog predviđene i novčane pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola za objezbjeđenje užine u školi, kao i sredstva za pomoć neformalnom obrazovanju (članarine u školama stranih jezika, pomoći u pružanju teže savladivog gradiva, aktivnosti u sportskim klubovima i sl.). Dodaje se i da školski pribor treba da dobiju sva djeca u stanju potrebe na transparentan način (javnom objavom).

“Obrazovanjem se siromaštvo smanjuje. Mi moramo da vodimo računa da ne doprinosimo stvaranju siromašnih generacija, već da obrazujući djecu roditelja koji su u teškom socijalnom i materijalnom položaju pokušamo da prekinemo tu nit”, zaključila je Medojević.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply