Kampanja Govorimo o mogućnostima proglašena za inovativnu politiku 2016. godine

Kampanja Govorimo o mogućnostima, koju su pokrenuli UNICEF-a i Vlade Crne Gore, prepoznata je kao jedna od 12 najboljih inovativnih politika ove godine i tim povodom je dobila priznanje na na konferenciji Zero Project 2016, međunarodnom samitu o inkluzivnom obrazovanju i komunikacionim tehnologijama, koja je u Beču okupila više od 500 stručnjaka iz ove oblasti širom svijeta. Zero Project okuplja preko 3 hiljade eksperata iz više od 150 zemalja i svake godine identifikuje i u svijetu promoviše najinovativnije i najefektnije politike i prakse za poboljšavanje života osoba sa smetnjama u razvoju. Trogodišnja kampanja Govorimo o mogućnostima prepoznata je kao uzor Opširnije