Prioritet zdravstvenog sistema trebaju da budu bolnice po mjeri majke i bebe

istrazivanje

Foto: Duško Miljanić

Rezultati najnovijeg  istraživanja UNICEF-a o stanju prava žena i djece  ukazuju na to da Crna Gora treba da radi na inkluziji, percpepciji nasilja u porodici i nad djecom, povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem kao i da joj prioritet za reformu zdravstvenog sistema bude osnaživanje inicijative za bolnice po mjeri majke i bebe.

Istraživanje, sprovedeno 2013. godine je danas predstavljeno u Podgorici i pokazuje napredak u oblasti zaštite dječijih prava i stanja djece i žena posebno u oblastima obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Istraživanje daje, kako kažu u UNICEF-u koji je podržao njegovu izradu, sveobuhvatna sliku o situaciji u kojoj žive djeca i žene u Crnoj Gori, što omogućava da se javne politike kreiraju, a reforme sprovode na osnovu pouzdanih podataka, ali i da se pouzdano prati i ocjenjuje ostvareni napredak.

U okviru istraživanja, koje je Monstat sproveo uz podršku UNICEF-a, ispitano je četiri hiljade domaćinstva u čitavoj zemlji i dodatnih 615 domaćinstava u romskim naseljima. Njime je obuhvaćeno 28 oblast koje se odnose na zdravlje majki i novorođenčadi, obrazovanje, nasilje u porodici, seksualno ponašanje, dojenje, vakcinaciju..Istraživanje je prvi put imalo odvojene uzorke domaćinstava opšte i romske populacije.

Potpresjednik Vlade Igor Lukšić je kazao da se upoređivanjem nalaza rađenih na oba uzorka, primjećeno nedovoljno zadovoljavajuće stanje romske populacije prije svega u domenu pismenosti i obrazovanja, reproduktivnog zdravlja i prisustva ranih brakova među romskim adolascentima i ranog razvoja djeteta.

“Uvjeren sam da će nalazi istraživanja unaprijediti praksu koju smo do sada imali, a to je konstruktivno bavljenje vrlo osjetljivim pitanjima stanja djece i žena u Crnoj Gori uključujući jasna identifikovanja ugroženih grupa  koje vodi značjanim promjenama u društvu”, rekao je on na prezentaciji rezultata.

Šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks je pokazao zabrinutost zbog niskog procenta žena koje doje. Prema njegovim riječima, svega 14 odsto majki započinje dojenje u prvom satu nakon porođaja, a oko 17 odsto isključivo odnosno bez dodataka doji djecu do šestog mjeseca života. U odnosu na 2005. godinu kada je rađeno posljednje istraživanje o stanju prava žena i djece, procenat majki koje su eksluzivno dojile do 6. mjeseca je smanjen i tada je iznosio 19 odsto. U romskim naseljima i isključivo doji u prvih šest mjeseci 14 odsto žena.

“Iz tog razloga, podaci ovog istraživanja ukazuju da je jedan od prioriteta za reformu zdravstvenog sistema upravo potreba da se osnaži inicijativa za bolnice po mjeri beba, kao i da se dobre prakse uspostavljene u okviru ove inicijative sprovode u svim porodilištima u zemlji”, kazao je Perks.

Istraživanje je pozalo da je povećan obuhvat djece predškolskim obrazovanjem sa 28 na 40 odsto, a Perks smatra da je potrebno raditi na dodatnom  rastu tog procenta jer predškolsko obrazovanje može da pruži djelotnornu podršku i poboljša uspjeh djece u školi. On je naveo da je to pitanje prirotitet za reformu obrazovnog sistema.

nasiljePerks je objasnio i da je, prema rezultatima istraživanja, 69 odsto djece uzrasta od 1-14 godina bilo izloženo najmanje jednoj vrsti psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane roditelja, a  samo nas 16 odsto nijesu primjenivane nasilne metode discipline.

On je roditeljima posavjetovao da primjenjuju pozitivne načine disciplinovanja djece koji podrazumijevaju ukazivanje na posljedice ponašanja, a najavio je da će UNICEF sa ministarstvima rada i socijalnog staranja, pravde i prosvjete raditi na promovisanju tih principa. On smatra da bi više trebalo i sarađivati sa nevladinim organizacijama koje okupljaju roditelje, i vjeruje da će se ići u tom pravcu.

Lukšić je ocijeno da je roditeljstvo najteži i najodgovorniji posao i da svi moramo biti skloniji da bolje razumijemo djecu i da prihvatamo nove tehnike komunikacije sa djecom. On, kako je naveo, ne praktikuje fizičko kažnjavanje djece.

Nasilno disciplinovanje djece je, kako je dodao, regionalni problem jer u Srbiji postoji 67 odsto njih koji pribjegavaju toj metodi discipline, u Bosni i Hercegovini 55 odsto, a u Makedoniji 69 odsto djece uzrasta od 2 – 14 godina je izloženo nasilnim načinima discipline.

Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore, Gordana Radojević  je objasnila da da proizvedeni podaci često nisu onakvi kakave javnost očekuje zbog čega su u Monstatu otvoreni za stručnu diskusiju na nivou pojedinačnog podatka. Ona je  najavila diskusijeu oblastima dojenja, predškolskog obrazovanja, dispiplinovanja djece i imunizacije, kao dio aktivnosti u okviru MIKS istraživanja, koje bi trebalo da  omoguće  da se svi podaci obrazlože u metodološkom smislu, uporede sa već postojećim administrativnim i da se definišu preporuke za dalja istraživanja i analize.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply