Kampanja Govorimo o mogućnostima proglašena za inovativnu politiku 2016. godine

©Pepo Schuster, austrofocus.at

Kampanja Govorimo o mogućnostima, koju su pokrenuli UNICEF-a i Vlade Crne Gore, prepoznata je kao jedna od 12 najboljih inovativnih politika ove godine i tim povodom je dobila priznanje na na konferenciji Zero Project 2016, međunarodnom samitu o inkluzivnom obrazovanju i komunikacionim tehnologijama, koja je u Beču okupila više od 500 stručnjaka iz ove oblasti širom svijeta.

Zero Project okuplja preko 3 hiljade eksperata iz više od 150 zemalja i svake godine identifikuje i u svijetu promoviše najinovativnije i najefektnije politike i prakse za poboljšavanje života osoba sa smetnjama u razvoju.

Trogodišnja kampanja Govorimo o mogućnostima prepoznata je kao uzor u oblasti inovacija, uticaja i mogućnosti replikacije u drugim zemljama, saopšteno je danas iz UNICEF-a.

“Promocija pozitivnog imidža djece sa smetnjama u razvoju i stvaranje mogućnosti za ovu djecu da sami kažu svoje mišljenje od ključnog je značaja za razbijanje barijera za njihovo ravnopravno uključivanje u društvo” ističe Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Kampanja je okupila vladine zvaničnike, poznate ličnosti, civilno društvo, međunarodnu zajednicu, medije, privatni sektor, nastavnike/ce, roditelje i djecu sa i bez smetnji u razvoju i prerasla u nacionalni pokret za društvene promjene i stvaranje inkluzivnog društva.

Kao rezultat, kampanja je značajno uticala na svijest i podršku građana ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju, tvrde u u UNICEF-u. Procenat građana Crne Gore kojima je prihvatljivo da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim djetetom povećan je sa 35% prije kampanje na 80% u decembru 2013. kada je kampanja završena, i taj je procenat ostao je isti dvije godine od završetka kampanje. Istovremeno je procenat građana Crne Gore koji prihvata da dijete sa smetnjama u razvoju može biti najbolji prijatelj njegovog djeteta povećan sa 22% prije kampanje na 51% u decembru 2013. dok je dvije godine nakon završetka kampanje taj procenat povećan na 60% u januaru 2015.

Zero Project bavi se pravima osoba sa smetnjama u razvoju širom svijeta i pruža platformu za razmjenu najinovativnijih i najefikasnijih rješenja za probleme sa kojima se suočavaju osobe sa smetnjama u razvoju. Pokrenut je od strane Essl Fondacije u 2010. godini, i djeluje u saradnji sa World Future Savjetom od 2011. godine, kao i European Foundation Centrom od 2013. godine. Misija Zero projekta je da radi za svijet bez prepreka, prema principima Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa smetnjama

Leave a Reply