Izmjenama Porodičnog zakona detaljnije precizirana zabrana fizičkog kažnjavanja djeteta

Porodični zakon Crne Gore biće promijenjen, i osim što dodatno štititi prava djeteta kako kažu njegovi predlagači, detaljnije precizira dio koji se odnosi na fizičko kažnjavanje od strane roditelja ili bilo kojih drugih lica koja dolaze u kontakt sa djetetom. Predlog zakona je definisano da dijete ne smije biti podvrgnuto tjelesnom kažnjavanju ili bilo kom drugom okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju, a roditelji su dužni da ga od svega navedenog zaštite dijete. Opširnije