Prijavljeno preko 35 odsto više djece u odnosu na kapacitete iz konkursa

Na konkurse javnih predškolskih ustanova u Podgorici prijavljeno je za preko 35 odsto više djece u odnosu na kapacitete koji su njima bili predviđeni. JPU "Ljubica Popović" je primila svu prijavljenu djecu čiji su roditelji blagovremeno podnijeli prijavu za upis, što nije slučaj sa JPU "Đina Vrbica" . U toj ustanovi kažu da su formirali liste čekanja za djecu čiji roditelji nijesu priložili potpunu dokumentaciju koja je tražena konkursom. Opširnije