Na nivou države, prosječno 30 djece u vaspitnim grupama

Prosječan broj djece u grupama, u crnogordskim javnim predškolskim ustanovama u školskoj 2018/2019. godini bio je 30, a u privatnim 13, pokazuju podaci Monstat-a. Prema Zakonu o predškolskom vasitanju i obrazovanju u vaspitnim grupama može biti najviše 25 djece.

Najniži prosjek djece u grupama imaju Šavnik (6,5), Plužine (9,2), Andrijevica (10,7) a najveći Petnjica koja ima jednu vaspitnu grupu sa 43 djece, Podgorica (38), Herceg Novi (37,1) i Tivat (33,4).

Zakonom je definisano da u zavisnosti od uzrasta, broj upisane djece u vaspitnoj grupi za primarni program je: osmoro za djecu do jedne godine, 12 za djecu do dvije godine, 14 za djecu od dvije do tri godine, 10 za djecu u mješovitoj grupi do tri godine, 20 za djecu od tri do četiri godine, 24 za djecu od četiri do pet godina, 25 za djecu od pet do šest godina i 20 za djecu u mješovitoj grupi od tri do šest godina. Broj djece u vaspitnoj grupi može se povećati, po odobrenju Ministarstva.

U Crnoj Gori postoji 47 predškolskih ustanova, od kojih 21 javna i 26 privatnih, sa mrežom od 166 vaspitnih jedinica, u okviru kojih je organizovano 756 vaspitnih grupa.

Ukupan broj upisane djece u predškolskim ustanovama u školskoj 2018/2019. godini iznosio je 21.663. Od ukupnog broja upisane djece djevojčica je 46,9 odsto (10.169), a dječaka 53,1 odsto (11.494). U odnosu na godinu ranije upisane djece je više za 4,3 odsto.

Od ukupnog broja upisane djece u javne ustanove upisano je 95,5 odsto.

Od ukupnog broja zaposlenih u predškolskim ustanovama vaspitači/ce čine 49,3 odsto.

Izvor: RTCG

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply