Objavljeno novo izdanje Vodiča za dojenje

U saradnji udruženja Roditelji, UNICEF-a i Ministarstva zdravlja, a uz podršku Evropske unije u Crnoj Gori, objavljena je nova verzija Vodiča za dojenje. Ova publikacija dio je projekta Vršnjačka podrška dojenju koji sprovode vršnjačke savjetnice za dojenje udruženja Roditelji, a namijenjena je trudnicama koje se spremaju da doje i onima koje već prvih sati i dana u dojenju imaju pitanja, neodumice, strahove, probleme... Opširnije