Otuđenje djeteta od jednog roditelja

Otuđenje (alijenacija) djeteta od roditelja je pojava koja se često javlja kao posljedica konfliktnog razvoda. Kako psihijatar Ričard Gardner navodi, riječ je o „sistematskom nastojanju jednog roditelja da distancira dijete od drugog roditelja, angažujući ga u procesu uništavanja afektivnih i porodičnih veza koje su nekad postojale“. Opširnije