Emocionalna privrženost djeteta

Da bi dijete moglo da razumije svijet oko sebe, i ono što se događa njemu samom, potrebno je da ima figuru odrasle osobe koja će biti spona između njega i svijeta, prije nego se osamostali za život. Majka (ili osoba koja brine o djetetu) je ta koja mu pomaže da dobije odgovore na pitanja: Kakvo je svijet mjesto? Da li je bezbjedno? Da li sam ja vrijedan nečeg? Da li se drugima može vjerovati? Read More

Kada je beba spremna za sjedenje?

Ako pažljivo pogledamo položaj koji beba stara četiri, pet mjeseci zauzima kada je na leđima, vidjećemo dosta sličnosti sa sjedećim položajem. Ravnoteža je uspostavljena, glava je u središnjem položaju, beba hvata igračku šakama i stavlja je u usta. Skoro da sve vrijeme drži podignute noge, posmatra svoja stopala i dodiruje bedra. Ukoliko malo bolje pogledamo, vidjećemo da beba u stvari sjedi. Read More