U izradi nova Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja

Foto: UNICEF CG/D. MIljanić

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a i Evropske unije, radiće na razvoju nacionalne Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja za narednih pet godina.

Iz UNICEF-a su podsjetili da više od 60 odsto djece u Crnoj Gori doživljava neki oblik nasilnog disciplinovanja u svom domu.

“Oflajn i onlajn vršnjačko nasilje predstavljaju dodatni izazov, baš kao i potreba za boljom podrškom mentalnom zdravlju kako bi se spriječila samoubistva adolescenata, koja spadaju u jedan od pet vodećih uzroka smrti mladih u dobi od 10 do 19 godina u svijetu. Slaba međusektorska saradnja i nedovoljno prijavljivanje slučajeva nasilja, eksploatacije i zlostavljanja dovode do njihove velike rasprostranjenosti, kao i visoke tolerancije društva prema nasilju nad djecom u Crnoj Gori”, saopštili su iz UNICEF-a, navodeći razloge zbog kojih se pristupilo izradi ovog važnog dokumenta.

Prema riječima ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića, nasilje je danas, nažalost, sve raširenija pojava, od onog porodičnog, preko nasilja na ulici, u školama, prema osobama koje su po nekom obilježju drugačije.

“Kada dijete živi okruženo ili je žrtva nasilja u porodici izloženo je traumi koja će vremenom prerasti u trajni ožiljak sa kojim će se morati boriti cijeloga života. Cilj nam je da za svako dijete obezbijedimo sigurno i zdravo okruženje u kome će djeca moći da odrastaju srećna i razvijaju svoje kapacitete. Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u budućem periodu ulagati u razvoj i unapređenje  stručnih kapaciteta profesionalaca koji rade s djecom koja su žrtve i svjedoci nasilja. Takođe, pitanje nasilja nije problem pojedinca, već cjelokupnog društva, te nam je cilj unapređenje sistema podrške za žrtve nasilja. Ulaganje u dječji razvoj i obezbjeđivanje sigurnog i bezbrižnog odrastanja ostaće prioritet  Ministarstva rada i socijalnog stranja, jer djeca su budućnost našeg društva“, kazao je Adrović.

UNICEF podsjeća da je prevencija i zaštita djece od svih oblika nasilja, uključujući i onlajn nasije, odgovornost svih. Riječ je o odgovornosti niza sektora, koja podrazumijeva obrazovni sistem, socijalnu i dječju zaštitu, zdravstvo, pravosuđe, policiju, privatni sektor, medije, roditelje i lokalne zajednice.

„Djeca uče iz onoga što vide i što proživljavaju svakog dana. Ako nasilje doživljavaju kod kuće, u školi i u svojoj lokalnoj zajednici, i ako svjedoče mržnji i uvredljivom govoru u medijima, ona i odrastaju okružena nedostatkom poštovanja i dijaloga. Kao odrasli, imamo odgovornost da budemo dobri uzori svakog dana i u svakom okruženju – kod kuće, u školama, lokalnim zajednicama, politici, sportu, medijima, kulturi, itd. Svi snosimo odgovornost za izgradnju zdravog društva koje odlikuje poštovanje prema svakom djetetu svakog dana“, kazao je Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

UNICEF poziva na povećanje broja usluga podrške djeci i porodicama u zajednici, te povećanje broja stručnih radnika u centrima za socijalni rad, kao i dječjih psihologa i psihijatara širom zemlje. UNICEF poziva i na stvaranje mogućnosti da svako dijete i roditelj ojačaju svoje socio-emocionalne vještine za nenasilno rješavanje sukoba. Nova nacionalna Strategija predstavlja priliku za rješavanje ovih pitanja. Da bi do toga došlo, kako se navodi u saopštenju, neophodno je osigurati adekvatno dugoročno finansiranje svih aktivnosti i usluga koje će biti dio nove Strategije. Sama Strategija treba da bude zasnovana na podacima o prirodi i obimu nasilja nad djecom u Crnoj Gori, na osnovu kojih treba vršiti i monitoring njene realizacije. Iz tog razloga, UNICEF poziva relevantne institucije da ulože dodatne napore u unapređenje prakse prikupljanja podataka o ovom pitanju.

Izrada nacionalne Strategije protiv nasilja nad djecom važna je i za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, jer su izvještaji EU o napretku Crne Gore posljednjih godina prepoznavali nasilje nad djecom kao pitanje koje izaziva ozbiljnu zabrinutost.

„EU je pratila implementaciju postojeće nacionalne Strategije i nastaviće to da čini i s novom, uz podršku nadležnim institucijama. Svi društveni napori treba da budu koncentrisani na poštovanje prava djece i njihovu zaštitu od nasilja. To je moralni imperativ i ulaganje u budućnost zemlje“, rekla je ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Nova nacionalna Strategija protiv nasilja nad djecom biće izrađena uz učešće svih relevantnih institucija, poput Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Ministarstva unutrašnjih poslova. Strategija će se razvijati i sprovoditi u konsultaciji s organizacijama civilnog društva, institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, djecom, adolescentima i roditeljima.

Ova Strategija, kao i brojne aktivnosti usmjerene na jačanje sistema za prevenciju i zaštitu djece od nasilja, sprovodiće se u okviru projekta koji finansira EU, u trajanju od 18 mjeseci.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply