Đurišić: Ministarstvo loše planiralo godišnje potrebe za grijanje u školama

Završetak tenderske procedure za nabavku energenata za grijanje u školama i vrtićima zavisi isključivo od ponuđača koji još nije dostavio obaveznu dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora, iako je otvaranje ponuda završeno prije 11 dana, saopštio je direktor Uprave za katastar i državnu imovinu Koča Đurišić, reagujući na jučerašnje apele Ministarstva prosvjete da učine sve da se ubrza nabavka lož ulja za obrazovne ustanove.  

Iz resora prosvjete pozvali su juče Upravu i  ponuđače, da se što hitnije stvore uslovi za potpisivanje ugovora kojim bi se obezbijedile dovoljne količine ogrijeva, a potom i stvorili optimalni uslovi za redovnu nastavu u školama.

Đurišić je naveo da je Ministarstvo prosvjete loše planiralo svoje potrebe na godišnjem nivou, odnosno da Ministarstvo finansija nije na vrijeme obezbijedilo dovoljna novca za grijanje u obrazovnim ustanovama za period od godinu dana.

Uprava za katastar i državnu imovinu je, kako je rekao, krajem 2021. godine sprovela postupak javne nabavke energenata za potrebe državnih organa, među kojima je i Ministarstvo prosvjete i ugovor za predmetnu nabavku je zaključen 3. decembra.

„Ugovor je zaključen na period od godinu dana, a Ministarstvo prosvjete se već poslije tri mjeseca obratilo Upravi da je potrebno aneksirati ugovor zbog utrošenih količina i sredstava po predmetnom ugovoru. Iz navedenog proizilazi da je Ministarstvo prosvjete loše planiralo svoje potrebe na godišnjem nivou, odnosno da je Ministarstvo finansija obezbijedilo nedovoljna sredstva za period od godinu dana“, naveo je Đurišić u reagovanju.

On je istakao da je Uprava pokrenula postupak nabavke poštujući sve procedure i rokove u skladu sa Zakonom, a na osnovu sredstava obezbijeđenih u budžetu i nije dužna da se stara o tome da li neka institucija ima dovoljno sredstava.

„To je obaveza svake institucije pojedinačno u komunikaciji sa Ministarstvom finansija, dok je nadležnost Uprave da transparetno i zakonito sprovede postupak u najkraćem mogućem roku. U tekućoj godini otežavajuće okolnosti sa kojima se Uprava susrela prilikom sprovođenja centralizovanih javnih nabavki bile su i tehnički rebalans budžeta zbog kojeg su određene institucije razdvojene, čime su i sredstva istih razdvojena, a nakon toga uslijedio je i rebalans budžeta kojim su opredijeljena sredstva promijenjena što nas je dovelo u situaciju da nanovo moramo prikupiti podatke od svih institucija i uraditi izmjene plana javnih nabavki koje su iziskivale određene rokove“, rekao je Đurišić.

Prema njegovim riječima, dodatno otežavajuća okolnost je bio sajber napad koji je paralisao portal javnih nabavki CEJN na kojem se jedino po zakonu mogu objavljivati tenderi, koji je proradio tek nakon gotovo dva mjeseca, kao i paralisanje službenih mejlova koji još uvijek nisu u funkciji.

„Kako bi prevazišli sve probleme koji su se javili u prethodnom periodu i u najkraćem roku sproveli postupak za nabavku energenata, u dogovoru sa Ministarstvom finansija Uprava je inicirala da Vlada donese zaključak za sprovođenje hitnog pregovaračkog postupka. Ovaj postupak je u završnoj fazi, a uprava je preduzela sve neophodne korake u skladu sa zakonom i završila svoj dio posla. U ovom trenutku sve zavisi isključivo od ponuđača koji još uvijek nije dostavio obaveznu dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora, iako je otvaranje ponuda završeno prije 11 dana“, naveo je, između ostalog, Đurišić.

Sindikat prosvjete: Obezbijediti urgentne nabavke

Povodom situacije sa grijanjem u crnogorskim školama reagovao je danas i Sindikat prosvjete Crne Gore.

„Povodom informacije da je većina škola u Crnoj Gori ušla u grejnu sezonu bez zaliha energenata, apelujemo na ministra prosvjete da preko direktora ustanova urgentno reaguju, i svako od njih pristupi direktnom naručivanju određenih količina goriva dok se tenderska procedura ne završi“, rekao je predsjednik Sindikata Radomir Božović.

On je naveo da u Sindikatu zahtijevaju od ministra prosvjete da preispita da li je u administraciji Ministarstva bilo propusta prilikom raspisivanja tendera i ako jeste, da se oni koji su eventualno napravili propust, pozovu na odgovornost.

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply