Koje usluge bi trebalo digitalizovati

Udruženje Roditelji vas poziva da odgovorite na nekoliko pitanja o uslugama koje koristite, a značilo bi vam da se digitalizuju.

Na osnovu rezultata ove ankete moći ćemo da izaberemo koje usluge prepoznajete kao najprioritetnije da se digitalizuju na nivou Crne Gore, a odnose se na oblast zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i izdavanja ličnih dokumenata/ matičnih knjiga.

Svi odgovori su u potpunosti anonimni, a za popunjavanje vam je potrebno nekoliko minuta.

Upitnik je dio projekta Inkluzivno kreiranje lokalnih javnih politika i usluga, koji je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

...
Loading
SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply