Odluka Apelacionog suda: Bjelopoljskim ljekarima će se ponovo suditi

Ljekarima bjelopoljske bolnice Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Tahirović i Jeli Cimbaljević ponovo će se suditi zbog smrti novorođenčeta i inficiranja beba u bjelopoljskoj bolnici 2014. godine. To je odlučilo vijeće Apelacionog suda, koje je ukinulo oslobađajuću presudu i postupak vratilo na ponovno odlučivanje.

„Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbe Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, oštećenih Predraga Karišika, Eldina Salemovića, Slaviše Kneževića i Vučića Rakonjca i njihovih punomoćnika, ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom Polju K. br. 2/19-15 od 14.10.2021.godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje”, navode u saopštenju.

Kako se dodaje, presudom Višeg suda u Bijelom Polju K. br. 2/19-15 od 14.10.2021.godine, optuženi Tomislav Jeremić, Zvonko Puletić, Haka Tahirović i Jela Cimbaljević oslobođeni su od optužbe da su izvršili krivično djelo teško djelo protiv zdravlja ljudi iz čl. 302 st. 2 i 1 KZ CG, u vezi krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 KZ CG.

Ističu da odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, oštećenih i njihovih punomoćnika, vijeće Apelacionog suda je utvrdilo da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredbi krivičnog postupka koje se nijesu mogle otkloniti u postupku pred drugostepenim sudom.

„Po ocjeni vijeća Apelacionog suda prvostepeni sud nije uzeo kao osnov za odlučivanje u ponovljenom postupku nakon odluke Vrhovnog suda Crne Gore Kzz. br. 13/18 od 14.11.2018, izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26.02.2021. godine, smatrajući da je Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju izmijenilo optužnicu na štetu optuženih, već raniju optužnicu i svoju odluku zasnovao na činjeničnom utvrđenju iz ranije optužnice Višeg državnog tužilaštva, što predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka”, navode u sapštenju.

Nasuprot takvom stavu prvostepenog suda, Apelacioni sud Crne Gore je, kako su naglasili, ocijenio da izmijenjenom optužnicom od 26. februara 2021. godine u dijelu činjeničnog opisa nijesu dodate nove inkriminisane radnje, kao ni novi blanketni propisi, već je tužilaštvo izmijenilo optužnicu shodno nalozima Vrhovnog suda Crne Gore i dopuni mišljenja Sudskomedicinskog odbora od 22. jula 2019. godine.

Naloženo je, dodaju, prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede iz rješenja Apelacionog suda i za osnov prilikom odlučivanja uzme izmijenjenu optužnicu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 26. februara 2021.godine, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu.

“Podsjećamo da je prethodno Viši sud u Bijelom Polju presudom K.br. 27/15 od 28. jula 2017. godine osudio okrivljene Tomislava Jeremića i Haku Tahirović na kaznu zatvora u trajanju od po 7 mjeseci, a okrivljene Zvonka Puletića i Jelu Cimbaljević na kaznu zatvora u trajanju od po 6 mjeseci koje će izdržavati u prostorijama u kojima stanuju, koju je Apelacioni sud Crne Gore presudom Kž.br. 136/17 od 20. februara 2018. godine preinačio u dijelu odluke o kazni na način što su svi okrivljeni osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po jedne godine. Vrhovni sud Crne Gore je odlučujući o zahtjevu za zaštitu zakonitosti branilaca okrivljenih, ukinuo presude Višeg suda u Bijelom Polju i Apelacionog suda Crne Gore i naredio da se održi novi glavni pretres pred prvostepenim sudom”, ističu iz Apelacionog suda.

Navedeno rješenje Apelacionog suda Crne Gore sa bližim razlozima biće objavljeno na internet stranici Apelacionog suda.

Izvor: RTCG

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply