Roditelji dvojki, trojki… imaju pravo na polovinu radnog vremena

Jedan od zaposlenih roditelja djece rođene iz višeplodne trudnoće ima pravo da, nakon isteka roditeljskog odsustva, ostvari pravo na polovinu punog radnog vremena koje može koristiti sve dok dijete ne navrši tri godine života.

Ovo pravo omogućeno je na osnovu Zakona o radu i Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena, a da bi ga ostvarili roditelji treba da podnesu zahtjev poslodavcu.

Primjer zahtjeva možete preuzeti ovdje:

Pravo na polovinu punog radnog vremena jednom od zaposlenih roditelja omogućeno je, na osnovu Zakona o radu, ukoliko je djetetu potrebna pojačana njega, a procijenjeno je, prema podzakonskom aktu, da je to slučaj kod djece rođene iz višeplodnih trudnoća – blizanaca, trojki, četvorki…

Prema navodima Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, jedno od osnovnih materijalnih davanja iz dječije zaštite je i refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena. Isti Zakon propisuje da „poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za rad sa polovinom punog radnog vremena, u iznosu od 50 % zarade zaposlenog.“

Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do navršene treće godine života djeteta su:

– prijevremeno rođeno dijete kojem je potrebna simulacija razvoja;

– dijete koje je imalo neki od faktora rizika od strane majke, trudnoće, porođaja ili od samog ploda, koji bi mogli da dovedu do poremećaja u rastu i razvoju;

– novorođenče oboljelo od transmisivnih bolesti;

– posljedica aktuelnog encefalitisa razne etiologije;

– sve vrste malignih neoplazmi uključujući i leukemiju;

– diabetes mellitus;

– kongenitalna adrenalna hiperplazija;

– hemofilija;

– epilepsija razvojnog doba;

– bolesti motornih neurona i mišićna atrofija;

– retinopatia prematurna;

– oštećenja sluha i govora;

– teža srčana oboljenja;

– teža oboljenja jetre;

– teža oboljenja bubrega;

– cistična fibrosa;

– urođene i stečene maloformacije kostiju i mišića;

– celijakačni sindrom;

– djeca rođena iz višeplodne trudnoće.”

Nakon što zaposleni roditelj pošalje zahtjev, poslodavac se obraća nadležnom Centru za socijalni rad tražeći odobrenje za korišćenje ovog prava, te podnosi istovremeno zahtjev da se utvrdi da poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava u iznosu od 50% moje zarade.

Roditelji djece rođene iz višeplodnih trudnoća od 2020, nakon izmjena Zakona o radu, imaju pravo i da istovremeno koriste porodiljsko odsustvo u trajanju od 70 dana.

U prethodnom Zakonu o radu nije pravljena razlika da li je rođeno jedno ili više djece iz jedne trudnoće, pa su pravo na ovo odsustvo imale isključivo majke.

Udruženje Roditelji je u procesu javne rasprave, koja je prethodila izmjenama predložilo i da se porodiljsko i roditeljsko odsustvo ubuduće produžava za roditelje koji imaju djecu iz višeloplodnih trudnoća odnosno blizance, troje, četvorke… za po šest mjeseci, ali taj predlog nije prihvaćen.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply