Podstanari iz Podgorice od srijede mogu konkurisati za subvencije

Glavni grad će u srijedu, 26. januara raspisati konkurs za subvencioniranje podstanara. Kroz ovaj vid finansijske podrške, građani koji imaju taj status i ispune uslove, dobijaće narednih godinu dana pomoć od po 50 eura mjesečno.

Pravo na subvenciju imaju podstanari sa prebivalištem u Podgorici, a odobrava se na period od 12 mjeseci, nakon čega se konkurs obnavlja.

Obrazac za prijavu biće dostupan na web stranici Glavnog grada i u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje. Uz ispravno popunjeni obrazac biće potrebno dostaviti i potvrdu o prebivalištu i kopiju lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

Za potrebe ovog programa, Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu. opredijeljeno je 300.000 eura.

„Svjedoci smo da veliki broj ljudi u Podgorici živi u podstanarskom statusu, a ujedno smo svejesni činjenice da su, usljed ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, cijene zakupa u glavnom gradu značajno porasle. U svjetlu toga, mi smo krajem prošle godine najavili da ćemo uložiti napore u iznalaženje sistemskog odgovora na problem sa kojim se suočava veliki broj naših sugrađana. Tragom tog obećanja, mi smo budžetom za 2022. godinu obezbijedili 300.000 eura za program subvencioniranja plaćanja zakupnina za ljude koji se nalaze u tom statusu”, kazao je gradonačelnik dr Ivan Vuković i podsjetio da je ideja da svakog mjeseca Glavni grad sa po 50 eura pomogne 500 građana, odnosno njihovih porodica, te da će realizacija ovog programa biti nastavljena i u narednim godinama.

Komisija će, na osnovu dobijenih podataka, utvrditi rang listu, a dobitnici će imati rok da potvrde istinitost podataka dostavljanjem neophodne dokumentacije (ugovor o zakupu stana, uvjerenje o kućnoj zajednici, izjava da ne posjeduju nekretnine na teritoriji glavnog grada…). Nakon sprovedene procedure, pristupiće se potpisivanju ugovora o naknadi dijela troškova zakupnine, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze zakupca i Glavnog grada.

Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u štampanom mediju, a za potrebe predaje dokumentacije biće obezbijeđen poseban šalter u šalterskoj sali na Trgu nezavisnosti (zgrada Skupštine Glavnog grada).

“Uz obećanje da će ova gradska uprava nastaviti da radi sve što je u našoj nadležnosti kako bi se unaprijedio socio-ekonomski status ljudi koji žive u Podgorici, pozivam vas da se prijavite na konkurs”, zaključio je Vuković.

Svi detalji u vezi sa javnim pozivom dostupni su na ovom LINKU

Obrazac za prijavu dostupan je ovdje.

Izvor: PG biro

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply