Od danas strože zatvorske kazne za pedofile i obavezne mjere nadzora

U Crnoj Gori od danas su na snazi strože zatvorske kazne za počinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda, učinjenih prema djeci i nemoćnim licima. Pedofili će, nakon izlaska sa robije, ubuduće biti pod višegodišnjim obaveznim nadzorom, a podaci o njima naći će se u registru. Sve to propisano je izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore, koji je usvojen prošle sedmice u Skupštini, a u primjeni je od danas.

Udruženje Roditelji se godinama zalagalo za izmjene Krivičnog zakonika u cilju zaštite djece od pedofila, a usvajanjem izmjena i dopuna prije nekoliko dana, uvaženi su gotovo svi naši predlozi, koji su uz podršku Ženskog kluba i pojedinih poslanika formalizovani u vidu amandmana.

Kazne zatvora i do 40 godina

Novom verzijom Krivičnog zakonika korigovana je kaznena politika za sva krivična djela protiv polnih sloboda, koja se tiču zaštite maloljetnih i nemoćnih lica. Za krivična djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom i obljuba zloupotrebom položaja, zakon propisuje da počinilac bude kažnjen i kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju do četrdeset godina.

Prema izmjenama Krivičnog zakonika kazna dugotrajnog zatvora, do 40 godina, može biti presuđena za silovanje ukoliko je nastupila teška tjelesna povreda žrtve, ako je bilo više izvršilaca ili je to učinjeno na naročito svirep ili ponižavajući način. Ista kazna može biti izrečena i ako je u pitanju silovanje maloljetnika ili je to djelo imalo za posljedicu trudnoću.
Za krivično djelo obljuba sa djetetom propisana je kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina, umjesto tri do 12 godina, kako je bilo do sada. Ako je kao posljedica toga nastupila teška tjelesna povreda djeteta, ako je djelo izvršilo više lica ili je djelo imalo za posljedicu trudnoću, učinilac će se, umjesto pet do petnaest, kazniti zatvorom najmanje deset godina.
Ako je usljed ovih djela nastupila smrt djeteta, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset ili kaznom dugotrajnog zatvora.
U segmentu Krivičnog zakonika koji se bavi obljubom zloupotrebom položaja navodi se da će nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloljetnikom koji mu je povjeren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili njege, biti kažnjen zatvorom od tri do 12 godina, a do posljednjih izmjena ta kazna je bila od jedne do deset godina. Ako je to djelo učinjeno prema djetetu učinilac će, umjesto dosadašnjih tri do 12 godina, biti osuđen na najmanje deset godina zatvora.
Ako je djelo imalo za posljedicu trudnoću, učinilac će se kazniti zatvorom u trajanju najmanje 15 godina, umjesto tri do 15 kako je bio slučaj do sada. Ako je usljed ovog djela nastupila smrt djeteta, zakon propisuje i kazne dugotrajnog zatvora.
U dijelu Krivičnog zakonika koji se bavi dječijom pornografijom, umjesto dosadašnje kazne zatvora od šest mjeseci do pet godina predviđeno je da nova kazna bude od dvije do deset godina za onog ko djetetu proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem, posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija ili na drugi način učini dostupnim slike, tekstove, audiovizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu.
Za počinioce koji navode ili iskoriste dijete za proizvodnju pornografskih sadržaja predviđene su kazne zatvora od tri do deset godina umjesto jedne do osam. Ako je to djelo izvršeno upotrebom sile ili prijetnje počinilac će biti kažnjen zatvorom u trajanju dvije do deset godina.

Mjere posebnog nadzora

Prema učiniocu krivičnog djela protiv polnih sloboda u kojima su žrtve djeca, poslije izdržane kazne zatvora, od danas se sprovode i mjere posebnog nadzora. Pedofili će, prema novom Zakonu, biti u obavezi da se javljaju policiji, a zabranjeno im je da posjećuju mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica, vrtiće, škole i dvorišta ovih ustanova, igrališta… Propisano je i da obavezno posjećuju profesionalna savjetovališta, kao i da obavijeste nadležne u slučaju promjene prebivališta, boravišta ili radnog mjesta.

Dvadeset godina nakon izlaska iz zatvora biće dužni da obavještavaju nadležne i ukoliko putuju u inostranstvo. Krivični zakonik predviđa i mogućnost ukidanja mjera posebnog nadzora poslije isteka svake četiri godine od početka primjene.

Bez javnih funkcija i rada sa djecom

Izmjene Krivičnog zakonika propisuju da sud ne može ubuduće da ublažava kazne počiniocima ovih krivičnih djela, a snosiće i dodatne pravne posljedice. Za njih je previđen prestanak javne funkcije, kao i prestanak radnog odnosa ili obavljanja određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti koji podrazumijevaju rad sa maloljetnim licima. Okrivljenima za ta djela biće ubuduće zabranjeno i sticanje javnih funkcija, kao i zabranjeno zasnivanje radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti koji podrazumijevaju rad sa maloljetnicima.

Navedene pravne posljedice traju 20 godina, a vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja pravne posljedice osude. Krivičnim zakonikom je predviđeno da se pravosnažna presuda kojom se lice osuđuje za krivična djela protiv polne slobode obavezno dostavlja i poslodavcu osuđenog lica.

Uskoro registar pedofila  

Dopunama Krivičnog zakonika, koje su usvojene, udruženje Roditelji je tražilo i formiranje registra počinilaca krivičnih djela protiv polnih sloboda na štetu djece. Sada je i zakonski regulisano da Ministarstvo pravde u narednom periodu vodi posebnu evidenciju o licima osuđenim za krivična djela protiv polnih sloboda na štetu maloljetnika.

Podaci iz posebne evidencije vodiće se trajno, bez mogućnosti brisanja, a mogu se dati sudu, državnom tužilaštvu i policiji. Takođe, kako je predviđeno Zakonikom, uz obrazložen zahtjev, mogu se dati i državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude.

„Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloljetnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloljetnim licima, upisano u posebnu evidenciju. Podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom“, navedeno je u usvojenom amandmanu Krivičnog zakonika.

Među usvojenim izmjenama Krivičnog zakonika nije se našao predlog Ženskog kluba Skupštine da se uvede hemijska kastracija za seksualne prestupnike.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply