Naredne sedmice radionice za djecu i roditelje tinejdžera

Igračkoteka i Razvojni centar udruženja Roditelji naredne sedmice će okupiti roditelje tinejdžera, koji će sa stručnjacima razgovoriti o izazovima tog razvojnog perioda. Djeca predškolskog uzrasta će otkriti nove vještine, prolazeći NTC poligone, a osnovci će biti u prilici da kreiraju ilustracije, sa motivacionim porukama.

Besplatne radionice se održavaju u prostoru Igračkoteke i Razvojnog centra u Ulici Bracana Bracanovića 74/a u Podgorici. Zbog ograničenog broja mjesta, obavezno je prijavljivanje na e-mail [email protected], broj telefona 020 22 10 00 ili u inbox Facebook stranice Igračkoteka i Razvojni centar.  

U ponedeljak, 18. oktobra, u 18 sati počinje kreativna radionica pod nazivom Motivaciona umjetnost, a namijenjena je djeci uzrasta od 6 do 10 godina.

Na ovoj radionici djeca će praviti motivacione poruke sa ilustracijama. Imaće zadatak da osmisle kompletan dizajn svog djela. To podrazumijeva postavljanje podloge, odabir motivacione poruke, ali i osmišljavanje i ilustraciju koja se odnosi na tu poruku. Kada se sve to sklopi dobiće se zanimljiva, dekorativna umjetnička slika koja pored toga što krasi prostor, nosi i inspirativnu poruku koja djecu podseća da koriste svoje pozitivne osobine. Radionicu vodi Milena Baćović.

U srijedu, 20. oktobra,  u 18 sati biće organizovana edukativna radionica – Izazovi i snage adolescencije, koja je namijenjena roditeljima tinejdžera, a realizujemo je u saradnji sa Preventivno-edukativnim centrom PREeduco u Podgorici.

 Radionicu vode spec. pedagog i savjetnica sistemske porodične terapije Ljiljana Radišević i MSc Branka Nikočević, dipl. psiholog,  psihoterapeutkinja u edukaciji.

Cilj radionice je sticanje novih znanja o adolescenciji kao razvojnom periodu i prepoznavanje roditeljskih snaga i kapaciteta za nošenje sa razvojnim izazovima i zadacima kroz informisanje i psihoedukaciju. Biće riječi o komunikaciji, kao važnom preduslovu bolje povezanosti unutar porodice, očekivanjima djeteta od roditelja, ali i roditelja od djece. Roditelji će moći da saznaju i na koji način mogu da kreiraju sigurno okruženje za uspješan razvoj djeteta, šta su to “protektivni faktori” i kako ih jačati.

DOO Preventivno-edukativni centar  PREeduco je nastao kao težnja i želja da se u Crnoj Gori sprovodi i promoviše prevencija poremećaja u ponašanju. Glavne strategije i intervencije centra su informisanje i edukacija (edukatine radionice, interaktivna tematska predavanja), kao i mini preventivni program. Ciljna grupa njihovog rada su djeca školskog uzrasta, adolescenti, roditelji, stručni saradnici… 

U petak, 22. oktobra, u 18 sati biće održana NTC radionica koju organizujemo u saradnji sa PU Pinokio Artić  i NTC centrima Crne Gore – NTC centar Budva Vini Pu, NTC centar Kotor Osmijeh, NTC centar Bar Svetionik, koji imaju licencu za sprovođenje programa. Radionica je namijenjena djeci uzrasta od 4 do 6 godina, a vodi je vaspitačica Sanja Krgović.

Radionice su osmislili autori NTC sistema učenja, Ranko Rajović i Uroš Petrović, sa ciljem podizanja nivoa intelektualnih sposobnosti, sprječavanja poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu, razvijanja brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja kroz igru sa djecom.

Radionice će biti organizovane u skladu sa svim propisanim mjerama protiv širenja epidemije COVID-19. Broj djece je ograničen na 10.


SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply