Savjet za prava djeteta da hitno razmotri stanje u obrazovanju

FOTO: UNICEF CG/Duško MIljanić

NVO Prosvjetna zajednica Crne Gore pozvala je danas potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića, koji je na čelu Savjeta za prava djeteta da hitno sazove sjednicu tog tijela, na kojoj bi se sa predstavnicima prosvjetnih radnika, roditelja i učenika razgovaralo o jednom od ključnih prioriteta za dalji razvoj Crne Gore – kvalitetnom obrazovanju dostupnom svima.

U saopštenju navode da bez kvalitetnog obrazovanja nema smanjivanja siromaštva u Crnoj Gori, kao ni izgradnje društva znanja i jednakih šansi za sve građane, što je ključno za dalji napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji.

„Stoga, nijesmo saglasni sa Abazovićem da je pogrešan fokus naših građana koji traže da konačno obrazovne institucije vode isključivo ljudi od stručnog i moralnog integriteta i da se oni biraju kroz transparentan proces u kojem će učestvovati nastavnici, učenici i roditelji. Čini nam se da bi sasvim logično bilo da jedno tijelo poput Savjeta za prava djeteta odmah podrži takav fokus građanskog aktivizma u Crnoj Gori. Nije li to misija Savjeta za prava djeteta“, pitaju predstavnici Prosvjetne zajednice.

Podsjetili su da su kao rezultat obrazovnog sistema kojeg vode partijski vojnici, crnogorski đaci otprilike jednu i po školsku godinu iza svojih vršnjaka na međunarodnom PISA testiranju.

„Podsjećamo i da se kroz VIP odjeljenja i hiperprodukciju diplome Luča obesmišljava obrazovni proces i da se tako nove generacije pripremaju da nastave da grade društvo neznanja, nepravde, siromaštva i nejednakosti. Podsjećamo i da se bez hitnog poboljšanja kvaliteta obrazovanja koči privredni, kulturni i svaki drugi razvoj Crne Gore, jer naš obrazovni sistem ne proizvodi ljudske resurse za tržište rada 21. vijeka“, saopštili su iz ove NVO i dodali da vjeruju da je Abazović saglasan sa njima kada kažu da se namještanjem konkursa za stipendije i radna mjesta u prosvjeti ne može poboljšati kvalitet obrazovanja.

U Prosvjetnoj zajednici smatraju da reforma obrazovnog sistema Crne Gore treba da slijedi primjere dobre prakse zemalja sa najjačim kvalitetom obrazovanja u svijetu, poput Finske na primjer.

„Svjesni smo da društvo znanja nije u interesu svih članova naše političke elite, jer je mnogima upravo nedostatak znanja bio motiv da uzmu partijske knjižice i, nažalost, jedini put da završe na rukovodećim mjestima. Međutim, to nas ni do sada nije zaustavljalo u borbi za obrazovni sistem koji će bolje odgovoriti na potrebe djece i mladih, pa samim tim i cijelog društva“, smatraju u Prosvjetnoj zajednici.

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply