Tromjesečna pauza nije uticala na broj servisa i usluga

Igračkoteke i Razvojni centri u Podgorici i Nikšiću u toku prošle godine i pored tromjesečne pauze u radu zbog koronavirusa, uspjele su da obezbijede besplatne servise i usluge djeci, ali i pruže kontinuiranu podršku socijalno ugroženim porodicama.

U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra u Podgorici u prošloj godini realizovano je 55 kreativno edukativnih radionica i 16 online radionica putem Zoom platforme, za vrijeme mjera u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa.

U Biblioteku igračaka se prošle godine učlanilo 40 novih porodica, pa je njihov ukupan broj bio 612. Od 2015. godine kada je osnovana Igračkoteka i Razvojni centar u Podgorici broj razduženih igračaka iznosi 6.863, dok Fond Biblioteke igračaka broji preko 2.500 igračaka i knjiga za djecu osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta.

U toku 2020. godine nastavljen je projekat Razvojna edukativna učionica, u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica. Realizovano je osam izleta za djecu iz socijalno ugroženih porodica, u toku kojih su se upoznali sa istorijskim znamenitostima. Projektom su bile predviđene kreativno edukativne radionice, individualna i grupna podrška na savladavanju školskog gradiva.

Socijalni servis Učionica Družionica je i u periodu pandemije nastavio da funkcioniše u prilagođenim uslovima. Rad je prvo organizovan online putem, obezbjeđene su im donacije hrane i tehnička podrška za praćenje nastave. Kada su mjere popuštene, organizovan je grupni rad pa su zajedno vježbali školsko gradivo, sticali razne vještine u toku kreativno edukativnih radionica i družili se.

Ukupan broj djece obuhvaćen programima podrške u obrazovanju i socijalizaciji prošle godine je iznosio 98, a sa njima je radilo 79 volontera.

Realizovano je 260 individualnih časova za djecu, a grupnih 259. Online putem je održano 685 časova. Ovaj model podrške u učenju se pokazao kao izuzetno koristan u momentima kad je djeci bila prijeko potrebna, naročito u dijelu praćenja programa Uči doma. Osim toga, zahvajujući njemu uključena su djeca iz ostalih gradova, ne samo Podgorice.

Za djecu iz socijalno ugroženih porodica organizovano je 39 kreativno-edukativnih radionica i 23 psihološke, u cilju razvoja motorike i osnovnih vještina za zdrav rast i razvoj. 

Učionica Družionica kao servis podrške najugroženijima je dobio podršku više organizacija, pojedinaca i firmi. Program je kao i ranije realizovan uz pomoć kompanije Next auto tokom cijele godine, dok su im se krajem godine u podršci pridružili Advokatska kancelarija Jovović, Mugoša i Vuković, Apex i S leazing, čime je obezbijeđeno funkcionisanje i opstajanje ovog servisa u prvim mjesecima 2021. godine.

U saradnji sa SSŠ “Sergije Stanić” iz Podgorice nastavljena je incijativa I ja želim užinu koja je pokrenuta krajem 2019.godine. Zahvaljujući velikom broju kompanija, firmi i pojedinaca ova incijativa je naišla na podršku javnosti, pa je obezbjeđeno 29.100.76 eur, odnosno užina za 860  učenika osnovnoškolskog uzrasta. Nažalost, u martu je ova incijativa pauzirana, jer su škole zatvorene, a i kada su otvarane nije bilo dozvoljeno unošenje hrane. Novac je početkom 2021.godine preusmjeren za potrebe Narodne kuhinje, kako bi se dijelu porodica obezbijedio obrok na taj način.

Igračkoteka i Razvojni centar Nikšić

U toku 2020. godine održano je 28 radionica za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, pri čemu se aktivno radilo na osamostaljivanju, razvoju kreativnosti, govora i motoričkih vještina. Fond Biblioteka raspolaže sa preko 400 igračaka, dok je broj iznajmljenih igračaka bio 120.

Na evidenciji se nalazila 21 porodica čija su djeca uključena u Program podrške pri učenju, pa je 36 djece pohađalo časove i aktivno radilo na savladavanju školskog gradiva. Broj održanih individualnih časova, kao značajna podrška djeci koja dolaze iz socijalno ekonomskih ranjivih porodica je bio 225. Nakon toga učenici su dobijali online podršku volontera.

Igračkoteka i Razvojni centar Nikšić nijsue prošle godine imali ni jednu donaciju niti je bilo koja kompanija ili institucija podržala njen rad, već su sve aktivnosti sprovedene volonterski.

U toku humanitarne akcije Podijelimo jer zajedno možemo više školski pribor dobilo je 429 djece, odnosno 188 porodica.

Grupa za socijalnu podršku udruženja Roditelji uspjela je da uz pomoć donatora obezbijedi pametan telefon za 31 dijete kako bi moglo da prati online nastavu, a 30 djece je dobilo zimske jakne. Obućom su donatori zbrinuli 21 dijete, a 94 porodice je dobilo pomoć u vidu paketa namirnica, osnovne higijene.

Obezbijedjeno je 379 novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno ugroženih porodica, kao i 37 personalizovanih novogodišnjih paket-poklona.

U prošloj godini udruženje Roditelji je nastavilo saradnju sa Fakultetom političkih nauka i organizovana je praksa za 14 studenata sa smjera Socijalni rad i socijalna politika, u trajanju od dvije sedmice.  Studenti su imali priliku da prate aktivnosti Igračkoteke i Razvojnog centra Podgorica ali i da aktivno učestvuju, posebno u realizaciji socijalnih servisa. Na taj način omogućeno im je da steknu praktične vještine i znanja.

Obilježen je i Međunarodni dan volontera organizacijom svečanosti za volontere koji su uključeni u različite servise organizacije, a na kojoj su uručene pored zahvalnice i nagrade za volontere koji su pružili dodatni doprinos pomažući djeci i roditeljima. Održane su i dvije online radionice za aktivne volontere udruženja Roditelji sa posebnim fokusom na vještine komuniciranja i savladavanja postojećih teškoća i izazova u radu sa djecom na daljinu.

Nastavljena je saradnja sa Volonterskim klubom Gimnazije “Slobodan Škerović” iz Podgorice, čiji su se članovi uključili u realizaciji servisa Učionica Družionicu, pri čemu pružaju značajno podršku kako u  funkcionisanju ovog servisa tako i u rastu i razvoju mališana.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply