Uglavnom samo ocjene umjesto uvida u kontrolne zadatke

Roditelji učenika osnovnih i srednjih škola ranije su mogli da vide kontrolne zadatke nakon ocjenjivanja, ali u doba korone ta praksa se ne primjenuje u svim obrazovnim ustanovama. Iz Zavoda za školstvo napominju da je to roditeljsko pravo, koje se podrazumijeva iz pedagoških razloga, a ono je definisano i važećim pravilnicima.

Prema tvrdnjama roditelja, koji su se prethodnih dana obratili udruženju Roditelji, njihovoj djeci koja pohađaju nastavu u školama nije omogućeno da donesu testove na uvid, pa ne znaju na osnovu čega su ocijenjeni. Kako ističu, još veći problem imaju đaci trećeg ciklusa i II,III I IV razreda srednjih škola, koji pohađaju nastavu online. Nakon pismenih provjera koje su imali organizovane u školama, uoči kraja prvog klasifikacionog perioda ,čak ni djeca nijesu mogla da vide kontrolne i pismene zadatke. Jedina informacija koju su dobili bila je ocjena koju su im nastavnici saopštili ili samo upisali u elektronski dnevnik.   

Kako je portalu Roditelji.me saopšteno u Zavodu za školstvo, “shodno pozitivnoj praksi roditelj ima pravo na uvid i dostavljanje svakog kontrolnog zadataka sa komentarima nastavnika o kvalitetu urađenog”.

To se, kako su nam kazali u Zavodu, podrazumijeva iz pedagoških razloga, ali i zbog toga što svaki roditelj u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama može izvršiti uvid i dobiti kopiju pismenih i kontrolnih zadataka. U praksi bi to izgledalo da roditelj zainteresovan da vidi kontrolni ili pismeni zadatak svog djeteta mora popuniti formular za slobodan pristup informacijama i tek nakon toga ostvariti to pravo.

“Škole su dobile konkretne preporuke za organizaciju online učenja, čiji  sastavni dio predstavlja praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje tokom nastave na daljinu i javno su dostupni na sajtu Zavoda za školstvo”, kazali su u Zavodu za školstvo.

Osim tih preporuka, u kojima nema riječi o načinu vrednovanja znanja prilikom provjera u školi, u Zavodu kažu da su školama poslali i operativne preporuke o ocjenjivanju. U tim preporukama nijesu, kako pojašnjavaju, navodili da roditelji imaju pravo da pogledaju pismene i kontrolne zadatke.

Kako navode u ZZS, nadzor povodom ocjenjivanja obavlja Prosvjetna inspekcija u skladu sa članom 3 Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Da li se trenutno stanje u nekim crnogorskim školama, kada je riječ o ocjenjivanju i informisanju đaka i roditelja kosi sa važećom legislativom, pitanje je koje je, kako ističu u Zavodu za školstvo, u nadležnosti škole, Ministarstva prosvjete i Prosvjetne inspekcije.

U važećem Pravilniku o načinu ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi navodi se da  “učenik i roditelj mogu da zatraže obrazloženje ocjene i uvid u pisani rad”.

Roditelji smatraju da ovakva situacija ide na štetu djece, koja su ove godine ionako zakinuta na mnogo načina. Tvrde da ne mogu da vide gdje su i u čemu pogriješili, kako bi nakon toga to i nadomjestili.

“Suludo je pravilo da djeca ne mogu da nose testove kući i na taj način smo kao roditelji uskraćeni da vidimo koliko je naše dijete pogriješilo ili koliko zna, a koliko ne zna iz nekog predmeta. Objašnjenje koje smo dobili preko djece je da su đaci prošlih godina preprevljali kontrolne, pa se na taj način bunili za ocjenu. To nije razlog da roditelji ne mogu da vide testove. Toliko rješenja ima, pa ako sumnjaju u djecu mogu da  nam pošalju kopiju testa”, ističe majka, čije dijete pohađa VI razred jedne podgoričke škole.

Uvid u pismene zadatke đaka, za razliku od kontrolnih, roditelji su do sada mogli ostvariti samo odlaskom u školu. Čak i to pravo sada je teško ostvariti zbog reorganizacije rada škola usljed epidemije koronavirusa.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply