Ministarstvo prosvjete nije uvažilo preporuke UNICEF-a

Ministarstvo prosvjete nije uvažilo ključne preporuke UNICEF-a za organizaciju nastave od 1.oktobra, prema kojima nijedna uzrasna grupa djece ne bi trebalo u potpunosti da bude isključenja iz učenja u učionicama. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander smatra takođe da ne može biti na snazi isti model za sve. Preporučuje se da svaka škola sama donese odluku, zavisno od epidemiološke situacije u okruženju i uslova da se obezbijedi bezbjedan povratak u škole.

Iste stavove, pored UNICEF-a, prošle sedmice su u zajedničkom saopštenju iznijeli i predstavnici Udruženja Roditelji, Prosvjetne zajednice, Pedagoškog centra, Unije direktora škola Crne Gore i Sindikata prosvjete.

Santander je u intervjuu za Pobjedu kazao da je Ministarstvo od njih dobilo preporuke, ali trenutna rješenja nisu u potpunosti u skladu s nekim od njihovih ključnih principa.

“Jedinstveni model za sve škole i za svu djecu ne samo da zanemaruje razlike u potrebama učenika na koje bi kvalitetan obrazovni sistem trebalo da odgovori, već zanemaruje i razlike u pogledu kapaciteta škola i lokalnog epidemiološkog konteksta. Stoga, preporučujemo da svaka škola bude u prilici da sama donese odluku o najboljim načinima organizovanja kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije kovida-19. Takva odluka trebalo bi da se zasniva na dva ključna faktora: procjeni lokalne epidemiološke situacije i dubinskoj analizi kapaciteta škole za stvaranje bezbjednog okruženja u kojem će rizik od zaraze učenika i zaposlenih biti sveden na najmanju moguću mjeru. Stoga bi odluku o ponovnom otvaranju škola i modalitetima rada svake škole trebalo donijeti u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, upravom škole, zaposlenima, roditeljima, učenicima i lokalnom zajednicom”, istakao je Santander.

On smatra da posebnu pažnju treba posvetiti potrebama najugroženije djece, onih sa hroničnim bolestima, smetnjama u razvoju, najmlađih koja žive u siromaštvu, kao i romske i egipćanske djece.

Santander je, u ime UNICEF-a, pozvao škole i Ministarstvo prosvjete da sarađuju sa lokalnim zajednicama i privatnim sektorom na prevazilaženju digitalnog jaza – obezbjeđivanjem novih tehnologija i obuka o digitalnim vještinama svim nastavnicima i učenicima.

Komentarišući negativne reakcije mnogih roditelja povodom najavljenog modela za novu školsku godinu, on je ponovio da je UNICEF u svojm preporukama jasno stavio do znanja da nijedna uzrasna grupa ne smije biti u potpunosti isključena iz učenja u učionici.

“Nedostatak roditeljske podrške predstavlja izazov za mnogu djecu tokom pandemije, a ne samo za djecu koja žive u siromaštvu. To je jedan od razloga zbog kojih promovišemo aktivno učešće svih zainteresovanih strana, prvenstveno roditelja, nastavnika i djece, u javnoj raspravi o ovom pitanju. Moramo slušati njihov glas kako bismo prepoznali sve izazove i pronašli najbolje načine za njihovo rješavanje. Na primjer, tokom nedavnih sastanaka koje sam imao s roditeljima i nastavnicima po ovom pitanju, jedan od prijedloga koji sam čuo od njih je angažovanje studenata univerziteta, posebno onih koji su na master studijama, a koji će u budućnosti i sami postati nastavnici. Oni bi se mogli angažovati kao asistenti u nastavi koji pružaju individualnu podršku u učenju svakom djetetu kojem je to potrebno. Postoje brojna rješenja koja se mogu pronaći u saradnji sa raznim lokalnim i nacionalnim institucijama i organizacijama civilnog sektora, zbog čega su neophodne stalne konsultacije sa svim zainteresovanim stranama”, smatra on.

Santander je kazao da Ministarstvu prosvjete predstavili rezultate istraživanja UNICEF-a, koji pokazuju da našoj zemlji skoro svaka peta porodica sa djecom uzrasta do 18 godina nema pristup računaru s internetom.

“Omogućavanje pristupa digitalnim alatima koji su svoj djeci neophodni za pohađanje onlajn obrazovanja, morao bi biti najveći prioritet na nacionalnom, ali i na lokalnom nivou. Kratkoročno gledano, donacije pojedinaca i privatnog sektora mogu pomoći u rješavanju problema koji se tiču činjenice da svi učenici i nastavnici nemaju pristup novim tehnologijama. UNICEF je podržao obuku nastavnika tokom ljeta, ali je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se osiguralo da svaki nastavnik posjeduje potrebno digitalno znanje i vještine za kvalitetno onlajn obrazovanje. Ovo bi trebalo da bude dio dugoročne strategije obrazovanja za 21. vijek, bez obzira na vanredne okolnosti koje su posljedica kovida-19”, naglasio je Santander.

Povodom početka rada vrtića i smjernica koje su dobile predškolske ustanove, on je istakao da se preporuke UNICEF-a odnose na svakodnevno čišćenje učionica i dvorišta u vrtićima, uključujući i redovno čišćenje toaleta u toku dana.

“Kad god je to moguće, zaposleni u predškolskim ustanovama bi trebalo da nose maske. Ključno je edukovati sve zaposlene i svu djecu o prevenciji kovida-19, što znači da treba da imaju informacije o simptomima, respiratornoj higijeni, pravilnim načinima da se održava higijena ruku”, zaključio je Santander.

Izvor: Pobjeda

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply