Begić: Najobrazovaniji se najviše protive vakcinaciji

Obuhvat imunizacije djece rođene u posljednje dvije-tri godine i dalje je jako nezadovoljavajući, veliki je procenat najmlađih koji u ovom trenutku nijesu adekvatno zaštićeni od najopasnijih zaraznih bolesti, upozorio je pomoćnik direktora za medicinska i javno zdravstvena pitanja u Institutu za javno zdravlje Senad Begić.

On je predstavljajući istraživanja višestrukih pokazatelja MICS iz 2018. godine, upozorio da iako trenutno stabilizovan na oko 80 posto, obuhvat djece imunizacijom još nije na željenom nivou.

Podsjetio je da je nakon organizovane kampanje protiv imunizacije obuhvat vakcinisane djece drastično pao sa 95 odsto na zabrinjavajućih 42, koliko je zabilježeno tokom sprovođenja programa za 2018. godinu, i istakao da je specifičnost da se u Crnoj Gori vakcine decidirano ne odbijaju, već odlažu.

Podaci pokazuju i da oni koji su najobrazovaniji imaju najnegativnije stavove prema imunizaciji.

Modul MICS-a koji je ispitivao ishranu novorođenčadi i male djece je pokazao da 24 odsto majki u opštoj populaciji kreće sa ranim podojem svog djeteta, dok 40 odsto majki iz romske populacije ima istu praksu.

Najbolja situacija je na sjeveru gdje je 93,6 odsto djece dojeno, a rano podojeno oko 40 odsto. Istraživanje je otkrilo i zabrinjavajuće podatke o učestalosti korišćenja takozvanih bebi formula.

“Čak 35 odsto u centralnom dijelu zemlje, odnosno 55 odsto na jugu djece biva podojeno tokom prva tri dana života nekom od supstitucija majčinog mlijeka. Treba zabraniti, bilo kakvu promociju supstituta i uvijek promovisati dojenje”, kategoričan je Begić.

Modul koji se bavio HIV-om i seksualnim ponašanjem, a promatrajući pitanja znanja, stigme i korišćenje dostupnih servisa HIV-a otkriva da je gotovo 30 odsto žena i nešto malo manje muškaraca u opštoj populaciji imalo adekvatno znanje o HIV u, a tri četvrtine nije.

U romskoj populaciji, kako se navodi, ti rezultati su očekivano niži, pa je samo tri odsto žena imalo adekvatno znanje i četiri do pet odsto muškaraca.

U domenu stigme MICS je ukazao da čak 60 odsto žena u opštoj populaciji, mladih žena starosti od 15 do 24 godine, ima negativan stav, odnosno stigmatizujuće ponašanje prema HIV pozitivnim osobama, a slična je situacijia sa muškarcima, dok je kod onih koji žive u romskoj populaciji stigma još prisutnija i još izraženija.

U domenu seksualnog ponašanja istraživanje je pokazalo da u populaciji žena starosti od 15 do 24 godine, 26 posto mladih žena je seksualno aktivno, a da je procenat muškaraca koji su seksualno aktivni u istom ovom uzrastu duplo veći.

U seksualne odnose prije 15. godine stupa sedam odsto adolescenata i mladića, dok nije identifikovano rano stupanje u seksualne odnose kod mladih djevojaka, uzrasta ispod 15 godina.

Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić istakao je da je pravo pitanje zašto je u Njemačkoj dojenje 87 odsto među majkama, a nije obavezno, a kod nas 30 odsto.

Predstavljajući rezultate istraživanja u domenu obrazovanja Vuk Čađenović iz Zavoda za statistiku kazao je vrtiće znatno više pohađaju djeca koja žive u gradskim naseljima, 61 odsto u odnosu na djecu koja žive u ruralnim oblastima.

Interesantna je, kako je kazao, i pozitivna korelacija između stepena obrazovanja majke i stope pohađanja predškolskog obrazovanja. Tako, pojašnjava, djeca čija majka ima završeno osnovno obrazovanje u svega sedam odsto slučajeva pohađaju predškolsko obrazovanje, dok se taj procenat penje na čak 75,6 odsto kod djece čija majka ima visoko ili više obrazovanje.

Rezultati MICS istraživanja predstavljeni su u četvrtak na zajedničkoj sjednici odbora za zdravstvo rad i soc. staranje i prosvjetu, nauku kulturu i sport.

Većina očeva nedovoljno uključena

Govoreći o procesu uključenosti roditelja u ranu simulaciju i odgovornu brigu za svoju djecu, Čadenović upozorava da zabrinjava podatak da je svega 44 odsto crnogorskih očeva uključeno u ove aktivnosti, dok je većina očeva isključena iz ovih procesa.

Na iste podatke ukazao je i Senad Begić.

“Nas muškarce ovaj podatrak treba da boli”, kazao je Begić.

Izvor: Pobjeda

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply