Savjet roditelja OŠ “Braća Labudović” traži da ministar preispita odluku o razrješenju direktorice

JU OŠ “Braća Labudović” (Foto: Facebook)

Savjet roditelja Osnovne škole “Braća Labudović” iz Nikšića uputio je molbu ministru prosvjete Damiru Šehoviću da preispita odluku o razrješenju direktorice pomenute škole, Biljane Mićković, navodeći da njeno zalaganje kako za djecu, tako i za zaposlene i školu, ide u prilog činjenici da je svjesno i brižljivo obavljala svoj posao.

Mićković, protiv koje je pokrenut i prekršajni postupak, razriješena je sa dužnosti direktorice jer je u više navrata odbila da postupi prema uputima i rješenjima Prosvjetne inspekcije i nastavnika iz predmeta crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost rasporedi onako kako je predložilo Nastavničko vijeće škole.

Savjet roditelja je istakao da je Mićković za vrijeme trajanja mandata uradila mnogo za školu – renovirana je kotlarnica, fiskulturna sala, tolati, sprovedeno je grijanje, uređeno dvorište, biblioteka obogaćena novim sadržajima, kabineti i učionice prilagođeni potrebama učenika i zaposlenih, i opremljeni najnovijom obrazovnom tehnologijom, urađen je poligon i postavljena ograda, realizovani projekti Učionica na otvorenom i Eko škola.

„O kvalitetu rada direktorice govore i izvanredni rezultati na takmičenjima učenika i samih nastavnika koji su adekvatno angažovani i stimulisani u cilju pružanja najkvalitetnijeg obrazovanja našoj djeci. Mi kao potpisnici ove molbe, tvrdimo da je razriješena direktorica uvijek bila spremna za saradnju, konstruktivni dijalog, da je uvijek bila pristupačna kako učenicima tako i roditeljima, te da je obezbjeđivala adekvatnu mjeru sigurnosti za našu djecu u ovoj školi. Zato Vas molimo da još jednom preispitate svoju odluku i uzmete u obzir ove činjenice za dobrobit djece jer djeca su budućnost ove države“, stoji u molbi Savjeta roditelja.

Iz Ministarstva su povodom razrješenja Mićković kazali da “nijedna pozicija nije ‘poklon’, već obaveza prema djeci i obrazovnom sistemu”, kao i da će se Ministarstvo uvijek voditi potrebama sistema, a ne pojedinaca.

CGO: Šehović da kaže zašto ne postupa po podnešenim predlozima za razrješenje direktora

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je ministra prosvjete Damira Šehovića da javnosti objasni zašto, kako navode, ne postupa po podnešenim predlozima za razrješenje direktora od strane nadležne inspekcije.

Javnost, kako navodi viša pravna savjetnica u CGO, Snežana Kaluđerović, ima pravo da zna zašto ministar ne razrješava direktore škola koji “kontinuirano zloupotrebljavaju službeni položaj, ne rade u interesu unaprijeđenja nastave”, o čemu, kako je kazala, postoje dokazi koje je i CGO uredno dostavljao kad god su se našli u njihovom posjedu, i zašto je mnoge direktore sa teškim prekršajima u radu ponovo reizabrao.

“Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da je dobro što konačno imamo i neko razrješenje direktora škola koji zloupotrebljavaju javnu funkciju i ne poštuju naloge prosvjetnih inspektora, poput slučaja razrješenja direktorke OŠ “Braća Labudović” u Nikšiću. CGO poziva ministra prosvjete, Damira Šehovića, da ovom pitanju pristupi dosljedno i neselektivno u odnosu na sve naloge prosvjetnih inspektora i utemeljene prijave drugih subjekata. Na žalost, razrješenje direktora kao mjera sankcionisanja zbog nepoštovanja zakona i naloga prosvjetne inspekcije su izostala od strane ministra Šehovića u brojnim slučajevima, a posljednji je bio u Tuzima. Naime, Redžep Đokaj, direktor OŠ “Mahmut Lekić” u Tuzima, sam je podnio ostavku na tu funkciju. Njega nije smijenio ministar iako su mu bile poznate pritužbe na rad Đokaja od strane nastavnika te škole, zatim nalaz inspekcije a imao je i urgenciju CGO-a za njegovo razriješenje. Tako u dvije situacije, o kojima je javnost skoro bila informisana, imamo suprotna postupanja ministra koji je u slučaju Đokaja ignorisao dokazni materijal, a u slučaju Biljane Mićković, direktorke OŠ “Braća Labudović”, pokrenuo potrebne postupke”, navodi Kaluđerović.

Ministar Šehović je, kako je kazala, do sada ignorisao izvršne akte Prosvjetne inspekcije, što je “dalo direktorima koji zakon krše osjećaj superiornosti, ohrabilo i njih i sve ostale koji imaju takvu vrstu zaštite da nastave vršiti zloupotrebe a javnosti poslalo poruku da je partijska pripadnost i lojalnost iznad kvaliteta direktora škola.”

“CGO traži od ministra da javno objavljuje kompletnu dokumentaciju o izboru svih direktora, nalaze inspekcije o njihovom radu, kao i dokumentaciju o razrješenjima, a kako bi najšira zainteresovana javnost mogla cijeniti da li se radi o objektivnom pristupu. CGO će nastaviti da insistira da se protiv svih koji su zloupotrebljavali službeni položaj, shodno propisima, sprovedu sankcije i utvrdi disciplinska i krivična odgovornost, i da se prekine sa praksom nagrađivanja reizborom a za kršenja propisa i zloupotrebu službenog položaja”, zaključuje Kaluđerović.

Izvor: Vijesti

Leave a Reply