Predloženo podnošenje prekršajnih prijava protiv roditelja koji ne šalju djecu u školu

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda predložila je da se protiv roditelja petoro djece romsko/egipćanske populacije u Beranama pokrene prekršajni postupak zbog toga što djeca duže ne pohađaju nastavu u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”, od kojih pojedini imaju i preko 150 neopravdanih izostanaka.

U ovoj školskoj godini u tu školu upisano je 28 učenika romsko/egipćanske populacije, od čega redovno pohađa nastavu 23 učenika. Iz škole su pokušali da uspostave kontakt sa roditeljima ovih učenika, ali bezuspješno. Zato su obavijestili Prosvjetnu inspekciju i beranske centre bezbjednosti i za socijalni rad.

Iz kancelarije Zaštitnika je objašnjeno da je krajnji cilj prekršajnog postupka i izricanje odgovarajućih kazni da se spriječi ovakvo ponašanje i sankcionišu oni roditelji koji ne vrše svoja roditeljska prava i obavezu skladu sa zakonom. Cilj je i ukazati roditeljima da se ubuduće ne ponašaju na ovakav način i da djeci obezbijede uslove za nesmetano pohađanje nastave.

Iz škole su naveli da je saradnja sa roditeljima veoma loša od kada ne postoji medijator, kao i da se učiteljice svakodnevno suočavaju i pokušavaju da riješe problem higijene, pojave vaški, nedonošenja pribora za rad, koji im je obezbijeđen na početku školske godine. Iz škole kažu da u okviru svojih mogućnosti vode računa o integraciji RE populacije na svim nivoima, navodi se u zaključku Ombudmana povodom ovog slučaja.

Prosvjetni inspektor je konstatovao da ti učenici ne pohađaju nastavu, i da su se shodno tome stekli uslovi za primjenu odredbe Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, odnosno, uslovi za podnošenje prekršajne prijave protiv njihovih roditelja.

Dok za jedno dijete nisu utvrđeni izostanci, ostali imaju između 110 i 156 neopravdanih. U slučaju jednog od njih roditelji nisu pronađeni, a jedan od centara je u saznanju da je porodica odselila u Srbiju.

“Dva roditelja kao razlog nepohađanja nastave za djecu istakla su da nemaju organizovan prevoz do škole, dok je roditelj učenik VIII razreda najavio da će se potruditi da njegovo dijete završi vanrednim putem nastavu. Prema raspoloživim podacima za dva učenika nije obavljen razgovor sa roditeljem”, navodi se u dokumentu.

Školi i Centru za socijalni rad preporučeno je da nastave sa aktivnostima usmjerenim na redovno pohađanje nastave učenika RE polulacije u cilju sprečavanja „drop outa“, da unaprijede saradnju sa roditeljima ovih učenika i sprovode aktivnosti sa njima u cilju podizanja svijesti o obrazovanju djece, da sprovode preventivne aktivnosti usmjerene na sprečavanje napuštanja školovanja RE djece i da Škola u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, razmotri mogućnost angažovanja romskog i egipćanskog obrazovnog medijatora.

Izvor: Vijesti

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply