Od januara djeca preko granica Crne Gore i Srbije samo uz pasoš ili ličnu kartu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najavilo je da će od 1. januara maloljetni državlјani Crne Gore i Srbije moći da pređu granicu između te dvije države isklјučivo uz pasoš ili ličnu kartu.

Kako navode u sprskom MUP-u, inicijativa je pokrenuta, između ostalog, zbog onemogućavanja svake vrste zloupotreba te posebno osjetlјive kategorije osoba.

“U dosadašnjoj praksi, maloljetnim državlјanima Srbije i Crne Gore, odnosno djeci do 14 godina i mlađim maloljetnim osobama do 16 godina, omogućavano je da osim pasoša ili lične karte, granicu prelaze i uz posjedovanje drugog dokumenta kojim se može utvrditi njihov identitet”, podsjetili su u Ministarstvu.

Iz crnogorske Uprave policije su saopštili da će od tog perioda naša granična policije maloljetnim crnogorskim državljanima omogućiti izlazak iz Crne Gore samo ukoliko posjeduju važeću putnu ispravu za prelazak državne granice (pasoš ili ličnu kartu) i recipročno za maloljetne državljane Republike Srbije ulazak u Crnu Goru samo sa važećim pasošem ili ličnom kartom.

“Za sva lica mlađa od 18 godina, državljane Crne Gore, koji su prije ovog datuma napustili Crnu Goru sa drugim dokumentima na osnovu kojih je utvrđen njihov identitet (izvod iz matične knjige rođenih, đačka i zdravstvena knjižica) biće dozvoljen povratak u Crnu Goru, odnosno recipročno povratak za maloljetne državljane u Republiku Srbiju”, navedeno je u saopštenju.

U skladu sa Zakonom o putnim ispravama, saopštavaju da za osobu mlađu od 18 godina ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu – pasoš, kada putuje samo sa jednim roditeljem, nije potrebna saglasnost drugog roditelja za prelazak državne granice.

”Zahtjev za izdavanje pasoša, za lice mlađe od 18 godina, podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, što znači da saglasnost oba roditelja već postoji prilikom podnošenja zahtjeva i samim činom izdavanja pasoša.

Takođe, shodno navedenom Zakonu, ako lice mlađe od 18 godina koje ima važeću putnu ispravu – pasoš putuje u drugu državu samo ili sa trećim licem potrebno je odobrenje samo jednog roditelja.

Suprotno od navedenog, u slučajevima kada građani mlađi od 18 godina budu namjeravali da prelaze državnu granicu sa ličnom kartom, u pratnji jednog roditelja, potrebna je pisana saglasnost drugog roditelja’, objašnjavaju iz MUP-a.

Razlika u odobravanju režima prelaska državne granice, u zavisnosti da li maloljetna lica putuju sa pasošem ili ličnom kartom, postoji zbog toga što je Zakonom o ličnoj karti propisano da zahtjev za izdavanje lične karte za građanina mlađeg od 18 godina može da podnese jedan roditelj, bez obaveze posjedovanja pisane saglasnosti drugog roditelja, objasnili su.

”Takođe, ukoliko crnogorski građani mlađi od 18 godina budu namjeravali da samostalno putuje u inostranstvo sa ličnom kartom, u Republiku Srbiju i druge zemlje u okruženju koje to dozvoljavaju, granična policija će od njih tražiti na uvid odobrenje potpisano od strane oba roditelja”, zaključeno je u saopštenju.

Procedura za dobijanje pasoša za djecu

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply