Ne zna se kakvo je stanje oralnog zdravlja djece u Crnoj Gori

Foto: Ilustracija

U Crnoj Gori nema podataka o stanju oralnog zdravlja djece jer se ni ne prikupljaju iako za to postoji zakonska obaveza, ali se zna da se od uvođenja reforme troši mnogo više novca za te namjene. U Ministarstvu zdravlja ne planiraju da mijenjaju aktuelni model koji posljednjih 11 godina podrazumijeva izmještanje značajnog dijela ove vrste usluga u privatne ordinacije, ali zato pripremaju predlog programa za prevenciju i zaštitu oralnog zdravlja djece i mladih.

Reforma stomatološke zdravstvene zaštite nije dala željene rezultate

Kako je za portal Roditelji.me kazala dr Ljiljana Golubović iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), Institut ne raspolaže podacima o tome kakvo je stanje oralnog zdravlja djece u Crnoj Gori iako bi trebalo da ih ima. Problem je, kako kaže, to što se rutinski podaci koji ordinacije sa kojima Fond zdravstva ima ugovore, odnose na pružene usluge, odnosno broj posjeta, sa dobnom distribucijom.

“Raniji izvještaji, prije reforme, dostavljali su se na obrascima iz 1974/75 godine, koji su zakonski bili važeći. Informatizacijom rada ordinacija podacima raspolaže firma koja je radila taj posao i još nijesu zakonski usvojeni obrasci za izvještavanje koji bi odgovarali sadašnjim potrebama”, pojasnila je ona.

Dr Golubović je za potrebe Ministarstva zdravlja 2010. godina radila analizu stomatološke zdravstvene zaštite, ali su joj, kako tvrdi, na raspolaganju bili samo podaci iz ordinacija koje su u ugovornom odnosu sa Fondom za zdravstveno osiguranje, što znači da je raspolagala samo jednim dijelom podataka.

Privatne ordinacije, kaže ona, iako su po zakonu obavezne da Institutu dostavljaju izvještaje, samo u malom broju i povremeno šalju izvještaje i to na obrascima iz 1974/75. godine.

“Drugi problem je što se u međuvremenu promijenila zakonska regulativa što se tiče obima i prava na stomatološku zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ali bez obzira na sve napore i moje i nadležnih iz Instituta nijesmo dobili podatke od softverske firme koja je za to zadužena. I opet se vraćamo na početak, to bi bili samo podaci iz ordinacija koje imaju ugovor sa FZO”, kaže dr Golubović.

Kako je kazala, podaci o stanju oralnog zdravlja (broj karioznih, izvađenih i plombiranih zuba) djece (i drugih uzrasnih kategorija) dobijaju se isključivo na temelju istraživanja (metodologija SZO) koje još nije rađeno u Crnoj Gori,

“Pošto je to istraživanje koje podrazumijeva i klinički pregled (pregled stanja zdravlja zuba i usta), Institut u okviru svojih nadležnosti ne može samostalno raditi takvu vrstu istraživanja, već jedino u saradnji sa drugim institucijama (uz saglasnost Ministarstva zdravlja i FZZO, a u saradnji sa Stomatološkim fakultetom itd.) do sada nijesmo naišli na „dobru volju“ da se to istraživanje provede. Naravno i uz ne malu svotu novca koja je neophodna za tu vrstu istraživanja”, navodi ona.

Golubović ne posjeduje nikakve podatke o tome da li se i na koji način provjerava kvalitet stomatološke zdravstvene zaštite djece a objašnjava da je to u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Kada je u pitanju poređenje stanja prije i poslije reforme, Golubović je mišljenja da je stomatološka zdravstvena zaštita i prije i sada uglavnom orijentisana na liječenje tj. kurativno.

Crna Gora ima Program zdravstvene zaštite za 2018/2019. godinu Fonda, a u dijelu stomatološke zdravstvene zaštite, na primarnom nivou (tj. isključivo u ambulantama izabranog stomatologa) navedeni su programi promocije i prevencije za potrebe djece do 18 godina. Golubović nema informaciju o tome da li se i u kojoj mjeri ovi programi realizuju.

Iz Ministarstva objašnjavaju da se svi pregledi evidentiraju u stomatološki zdravstveni karton i da su stomotološke ordinacije u obavezi da preventivne preglede prijavljuju Institutu za javno zdravlje.

„Sva djeca treba da imaju izabranog stomatologa, koji po Pravilniku o radu timova izabranih doktora na primarnom nivou, u obavezi da vrši preventivne i sistematske preglede djece. Stomatolozi su u obavezi da, iz stomatoloških usluga iz osnovnog paketa zdravstvenih usluga, rade sistematske preglede, ciljane preglede i serijske preglede. Sistematski pregledi se rade kod male djece u prvoj godini života, predškolske djece, pred polazak u školu, školskoj djeci u dvanaestoj godini žiota, u VIII razredu osnovne škole itd. Ciljani pregledi se rade kod djece sa posebnim potrebama“, kazali su oni.

Dodaju da se serijski pregledi kod djece predškolskog i školskog uzrasta, koja nijesu obuhvaćena sistematskim pregledima, rade najmanje jednom godišnje.

Iz Ministarstva su saopštili da za sada neće vraćati stomatologiju u sistem javnog zdravlja, ali su od Instituta i dr Golubović zatražili da naprave Predlog programa za prevenciju i zaštitu oralnog zdravlja djece i mladih.

“Mišljenje, sugestije, usvajanje da ili ne, i šta već slijedi, na ovaj prijedlog tek treba da se daju i sad samo predstoji da čekamo”, kaže dr Golubović.

Iz Ministarstva su najavili da će ovaj Program biti završen do kraja ove godine.

„Ministarstvo zdravlja trenutno radi na izradi Programa za prevenciju i zaštitu oralnog zdravlja djece kojem podliježu različite starosne grupe: odojčad, djeca predškolskog i školskog uzrasta, studenti i grupa u riziku (djeca ometena u psihofizičkom razvoju) koji će biti završen do kraja 2019. godine“, naveli su iz ovog resora.

Ovim Programom, kako kažu, utvrdiće se skup mjera i postupaka koji će se primjenjivati kod pojedinaca, grupa i šire zajednice s ciljem zaštite oralnog zdravlja.

Program će sadržati i Akcioni plan za 2020. i 2021. godinu kojim će se utvrditi aktivnosti, odnosno analiza i unapređenje oralnog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života očuvanjem oralnog zdravlja i njegovog funkcionalnog kapaciteta.

Na pitanje da o tome da li je Ministarstvo zadovoljno rezultatima reforma kao i kakve je rezultate ona dala odgovorili su da su privatno-javnim partnerstvom u potpunosti stvoreni uslovi za adekvatno pružanje zdravstvenih usluga kada je u pitanju stomatologija.

Dodaju da je Stomatološka poliklinika sastavni dio javne zdravstvene ustanove KCCG koja ima 6 odeljenja, od kojih je Odjeljenje dječije i preventivne stomatologije.

Stomatološka zdravstvena zaštita je na primarnom nivou od 1. januara 2008. godine reorganizovana kroz privatizaciju, i kroz privatno-javno partnerstvo zaključivanjem ugovora između Fonda zdravstva i privatnih stomatoloških ustanova.

Iz Ministarstva zdravlja su naveli da Fond za zdravstveno osiguranje trenutno ima zaključen ugovor 193 stomatološke ordinacije.

Iz Fonda navode da je broj ugovora o pružanju stomatoloških zdravstvenih usluga, koji su zaključivani u periodu od 2008. do 2019. godine sa privatnim stomatološkim ordinacijama, varirao, kao i sredstva koja su fakturisana za pružene stomatološke usluge.

Tabela: Broj zaključenih ugovora sa privatnim stomatološkim ordnacijama i sredstva koja su fakturisana za pružene usluge po godinama (Izvor: FZOCG)

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje su naveli da su u domovima zdravlja u godini prije reforme, tj. 2007. godini, bile 62 školske ambulante. Za pružanje stomatoloških usluga u toj godini domovi zdravlja su fakturisali oko 2,56 miliona eura, od kada se ta brojka povećala, i kreće se od 3,4 do 4,6 miliona eura.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply