Reforma stomatološke zdravstvene zaštite nije dala željene rezultate

Foto: Printscreen YouTube (Vijesti)

Reforma stomatološke zdravstvene zaštite u Crnoj Gori nije dala očekivane rezultate jer se ukidanjem specijalističkih djelatnosti, posebno dječije i preventivne stomatologije izgubila šansa da se radi na prevenciji među najosjetljivijom populacijom, smatra specijalista socijalne medicine dr Ljiljana Golubović.

Njen predlog je da se vrati dječija stomatologija u domove zdravlja i škole.

Prema njenim riječima, stiče se utisak da je oralno zdravlje u potpunosti isključeno iz zdravstvenih politika i krovnih državnih dokumenata.

„Ali negdje je sada u fazi izrada programa poboljšanja oralnog zdravlja i prevencije oralnih oboljenja kod mladih, pa ćemo pokušati da predložimo da se nešto uradi po tom planu“, kazala dr Golubović.

Navodi da je problem oralnog zdravlja multisektorski, i da bi trebalo uključiti i Ministarstvo prosvjete, što će kako kaže i biti njena inicijativa.

Nešto što bi, prema njenom mišljenju, trebalo uraditi je da djeca u vrtić nose sa sobom četkicu za zube iako ih peru kod kuće, jer ako dijete u vrtiću pojede ili popije nešto slatko onda treba da opere zube nakon toga makar vodom.

Kako je pojasnila Golubović, svuda u svijetu postiji preporuka da inicijative na promovisanju pozitivnih zdravstvenih ishoda počnu u najranijem djetinjstvu i da se nastave do u odraslo doba.

“Oralno zdravlje je neodvojivi dio opšteg zdravlja i nema opšteg zdravlja bez oralnog zdravlja”, kazala je doktorka.

Prema njenim riječima, neke analize koje su bile dostupne pokazale su da reforma stomatološke zdravstvene zaštite nije dala željene rezultate.

„To nije samo bio slučaj u Crnoj Gori sa reformom stomatološke zdravstvene zaštite, nego maltene u svim zemljama u tranziciji. Ukidanjem specijalističke službe dječije i preventivne stomatologije prosto je izgubljem preventivni aspekt, preventivni programi i briga o oralnom zdravlju djece“, kazale je dr Golubović.

Ona navodi da sve politike u svijetu, posebno Svjetske zdravstvene organizacije, čiji je član i Crna Gora smatraju da ukupno zdravlje, uključujući i oralno, su osnovni prioriteti i da moraju biti zaštićene najosjetljivije grupe, a to su djeca.

Golubović podsjeća koliko su važni mliječni zubi, zbog čega je neophodno da pedijatri budu uključeni i u taj segment zdravlja djece.

„Svi mi znamo, svi mi vidimo koliko je taj tzv. karijes ranog djetinjstva koji se javlja kod djece mlađe od 6 godina, jedan od osnovnih uzročnika je produžena upotreba flašice sa zaslađenim tekućinama i to pedijatar treba da objasni roditeljima. I drugi važan faktor u nastanku tog karijesa je, na šta pedijatar treba da skrene pažnju roditelju, jeste broj kariogenih bakterija u ustima majke“, kazala je ona.

Kako je pojasnila dr Golubović, dijete koje ima taj oblik karijesa, koji se brzo razvija, ne može pravilno da se hrani, što dalje povlači za sobom posljedicu lošeg rasta i razvoja, ali i da se mogu javiti drugi uticaji na zdravlje poput psihološkog.

Izvor: Vijesti

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply