Intenziviraće saradnju sa školama u cilju prevencije vršnjačkog nasilja

Foto: Uprava policije

Rukovodstvo Centra bezbjednosti Podgorica je protekle sedmice održalo je sastanke sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja Podgorice, u cilju unapređivanja i intenziviranja saradnje na prevenciji i suzbijanju svih oblika vršnjačkog nasilja i drugog devijantnog ponašanja maloljetnika.

Kako su saopštili iz Uprave policije, u skladu sa Nacionalnom Strategijom za prevenciju i zaštitu djece od nasilja rukovodstvo Centra bezbjednosti Podgorica je, nakon sagledavanja postojećeg stanja maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja posebno u školama, preduzelo potrebne korake iz svoje nadležnosti, shodno čemu je sačinjen Plan rada za školsku 2019/2020 godinu.

“Policija je maksimalno posvećena radu na suzbijanju maloljetničke delikvencije. U narednom periodu prioritet će biti intenziviranje saradnje sa školama i nadležnim institucijama u cilju sveobuhvatnog i koordniranog odgovora na sve oblike devijantnog ponašanja maloljetnika”, kazao je načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Milovan Pavićević na jednom od sastanaka.

Prema njegovim riječima, Centar bezbjednosti Podgorica spreman je da svojim punim ljudskim i materijalnim kapacitetima stane na put svim vidovima maloljetničkog prestupništva, prije svega preventivnim, a zatim i represivnim djelovanjem.

Saopšteno je da će sagledavanje konkretnih problema, razmjena informacija i predlozi koji su iznijeti na održanim sastancima nastavak su saradnje policije i škola u Podgorici a ona će u narednom periodu biti dodatno osnažena kako bi se učnio korak više u prevenciji ove pojave.

“Učesnici sastanka su pozitivno ocjenili saradnju sa službencima Centra bezbjednosti Podgorica i iskazali spremnost za dalje pronažanje efikasnih preventivnih rješenja. Zaključeno je da slijedi dalja aktivnija saradnja kroz svakodnevne kontakte kako sa rukovodstvima i stručnim službama škola tako i sa savjetima roditelja i đačkim parlamentima uz aktivnije angažovanje Centra za socijalni rad”, navodi se u saopštenju.

Sastancima su prisustvovali i načelnik Odjeljenja bezbjednosti kriminalističke policije Miloš Vučinić i načelnik Odjeljenja bezbjednosti policije Darko Knežević sa saradnicima.

Izvor: RTCG

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply