U Podgorici više od 2,2 hiljade djece nema izabranog ljekara

U Domu zdravlja Podgorica više od 2,2 hiljade djece nema izabranog ljekara, a trenutno fale dva pedijatra, saopštio je sekretar te zdravstvene ustanove Srđan Popović.

Na nivou podgoričkog Doma zdravlja registrovano je 48.079 djece.

„Usluge izabranog doktora za djecu pružaju se i za trenutno 2.217 neregistrovane djece, a u ovom trenutku, Domu zdravlja bi bila neophodna barem dva pedijatra, koji bi mogli da popune trenutnu “prazninu” i nedostatak, kako bi se obezbijedio minimum funkcionisanja procesa rada u toj organizacionoj cjelini“, kazao je Popović agenciji MINA.

Dom zdravlja, kako je naveo, funkcioniše u oko 20 gradskih i prigradskih objekata, sa oko 15 seoskih ambulanti na širem području Glavnog grada.

„Pedijatrijska služba funkcioniše u devet zdravstvenih objekata te ustanove, sa većim ili manjem brojem pedijatara odnosno izabranih doktora za djecu, tako da se raspored rada vrši shodno organizaciji tog procesa rada, na dnevnom nivou“, kazao je Popović.

Kod jednog pedijatra, kako je naveo, može se registrovati najviše dvije hiljade djece, shodno normativu koji je utvrđen važećim podzakonskim aktom.

On je istakao da je u Domu zdravlja na radno mjesto izabrani doktor za djecu raspoređeno 27 pedijatara, što je manje od broja sistematizovanih radnih mjesta po važećem aktu o sistematizaciji te ustanove.

„Zbog čestih odsustava po osnovu privremene spriječenosti za rad izabranih doktora za djecu, raznih stručnih usavršavanja i edukacija, kao i okolnosti korišćenja godišnjih odmora, broj izabranih doktora za djecu nije dovoljan, što dovodi do ugrožavanja procesa rada“, kazao je Popović.

Određeni broj ljekara, kako je dodao, je na specijalističkom usavršavanju iz oblasti pedijatrije, tako da je do njihovog povratka neophodno obezbijediti adekvatno pružanje primarne zdravstvene zaštite djeci.

Popović je kazao da se preventivni pregledi djece zakazuju preko pedijatrijskih savjetovališta, koja funkcionišu u zdravstvenim objektima u kojima rade izabrani doktori za njih.

„Kurativni pregledi djece zakazuju se preko Call centra, preko medicinskih sestara u organizacionoj cjelini izabrani doktor za djecu i putem portala E-zdravlje“, rekao je Popović.

On je pojasnio da izabrani pedijatri djecu primaju istog dana, a ukoliko nijesu u mogućnosti zbog određenih razloga, onda pacijenta prima izabrani pedijatar iz tog zdravstvenog objekta koji je u smjeni.

Kako je naveo Popović, djeci kojima je potreban uput za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite zakazuje se termin za tu uslugu najkasnije u toku tekuće sedmice.

„Djeca koja su bolesna primaju se istog dana od strane izabranog doktora za djecu ili u kontinuiranoj zdravstvenoj zaštiti djece noću, u zdravstvenom objektu Nova varoš”, zaključio je Popović.

Izvor: MINA news

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply