Djeca kao “odraz” medija

PIŠE: Balša Božović, mladi reporter – volonter UNICEF-a

Zamislite sljedeću situaciju.

Dolazite s posla mrtvi umorni i čim zakoračite u kuću vaše 8-godišnje dijete vam potrči u susret s telefonom koji je veći od njegove šake. Sav ushićen, Vaš sin vam pokazuje svoju fotografiju na Instagramu. Vi niste ni znali da vaš sin koristi Instagram. A na fotografiji je vaše, zamislite, nago dijete. I kao završni kroše, dolazi pitanje koje je potpuno na mjestu: „Mama, mama! Hoću li i ja sad bit na TV-u kao Jelena Karleuša?”

I sad razmišljate, koga biste prije zgromili. Sina, Jelenu Karleušu ili novinara koji je nju promovisao na TV-u ili, pak, možda… samu sebe. Da, vas, koja je sve to napravila.

Živimo u vremenu u kojem su mediji nekome i otac i majka i vrtić i škola.

Zašto je to sporno?

Jeste li razmišljali kako heroji iz medija utiču na djecu?

Prema rezultatima nedavnog UNICEF-ovog i AEM-ovog istrazivanja, 57 % djece kaže da imitira svoje heroje iz medija − nose sličnu frizuru, odjeću, rade slične stvari…

Dijete vidi nešto i nekoga na TV-u ili internetu, i ono, sa svojih 7, 8, 10 ili 13 godina drugačije shvata sadržaj namijenjen ljudima od 30, 40, pa i 20 godina. Ako nema nekog da popriča s njim i da objasni šta je to i kako to da posmatra, velika je vjerovatnoća da dijete to često upija bez rezerve. Upija i najčešće oponaša.

Zato je važno da roditelji biraju sadržaje koje djeca gledaju, da o njima razgovaraju i da im tako razvijaju kritičko mišljenje i medijsku pismenost.

Ko je napravio ovaj medijski sadržaj, za koga, s kojim ciljem, na koji način i zašto baš tako, ko to sve finansira? Ovo je nekoliko jednostavnih pitanja za medijsko opismenjavanje svakog roditelja i svakog djeteta.

Danas i ovdje, ne sjutra i ne tamo. Ne u budućnosti, jer djeca nisu budućnost. Ja nisam ničija budućnost. Ja sam sadašnjost. Ja živim sada. Sada mijenjam sebe i svijet. Sada kreiram budućnost.

Neko je rekao − kakvi su vam (dječji) mediji takva vam je i država, a ja kažem − kakva vam je država takva su vam i djeca. I prostom matematičkom operacijom dolazimo do zaključka − kakvi su nam mediji, takva su nam i djeca. Djeca nisu samo odraz roditelja. Djeca su i odraz medija. Razmislite, besplatno je.

Izvor: Vijesti

Leave a Reply