Propao tender za nabavku vakcina vrijedan 700 hiljada eura

Foto: Ilustracija

Javna zdravstvena ustanova Montefarm poništila je tender za nabavku više vrsta vakcina za djecu i odrasle za 2019. i 2020. godinu, čija je vrijednost oko 700.000 eura, što može da izazove nestašice tih medikamenata i odlaganje isporuke zdravstvenim ustanovama do dva mjeseca.

Komisija za vrednovanje ponuda Montefarma obustavila je postupak javne nabavke za vakcinu protiv hepatitisa B za djecu, čija nabavka košta 488.000 eura, vakcina protiv pneumokoka polisaharidna PPSV23 za upotrebu kod djece starije od pet godina, adolescenata i odraslih, vrijednosti 3.318 eura, vakcina protiv hepatitisa B za djecu, vakcina protiv hepatitisa A i B za odrasle, čija je vrijednost 37.000 eura, kao i za antirabični hiperimuni gamaglobulin čija će nabavka koštati 259.250 eura.

“Obustavlja se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaci ji br. 578/1-0419 od 1.3.2019. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku imunobioloških preparata vakcina i seruma, po partijama, iz razloga što za partije: 1,3,6 i 10 nije dostavljena nijedna ponuda, odnosno za partije: 4 i 5 nije dostavljena nijedna ispravna ponuda”, navodi se u odluci Komisije.

Montefarm je prihvatio ponudu veledrogerije Farmalab za nabavku vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), dječje paralize (inaktivisana) i hemofilus influence tip B vrijdnosti 1.600.000 eura.

Izvor: Dan

Comments

Leave a Reply