Povećane naknade za novorođenčad u Bijelom Polju

Roditelji iz Bijelog Polja od ove godine za svako novorođeno dijete dobijaće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 eura, što je duplo više u odnosu na ranije godine.

Na sjednici SO Bijelo Polje usvojen je predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini.

“Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete mogu ostvariti roditelji koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine Bijelo Polje. Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novačane pomoći roditelji podnose Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, a isplata sredstava vrši se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva”, saopštila je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić.

Ona je napomenula da su tokom prethodne godine bili ažurni, te da nema dugovanja po tom osnovu.

Predsjednik Opštine Petar Smolović, složio se sa odbornicima iz opozicije da iznos od 100 eura nije dovoljan, te da će težiti da jednokratna pomoć bude veća, ali je i istakao da je u prethodnim mandatima jednokratna pomoć iznosila 50 eura.

Šefica kluba odbornika DPS-a Vesna Pavićević kazala je da to nije jedina pomoć za novorođenčad, i da Centar za socijalni rad i Zavod za zapošljavanje takođe daju pomoć za novorođenčad.

Odbornik Ujedinjene Crne Gore dr Nikola Raosavljević, istakao da je to mali iznos i da treba da se poveća, a da se dijeli po materijalnoj situaciji.

Prvaci u Bijelom Polju i ove godine će dobiti besplatne udžbenike.

Lokalni parlament jednoglasno je usvojio predlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola na teritoriji bejelopoljske opštine, za šta će biti izdvojeno 22.000 eura.

Kako je obrazložila Čikić, budžetom Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu planirana su sredstva za obezbjeđivanje udžbenika za đake prvake.

“Ovom Odlukom se realizuje budžetom planirana mjera kupovine udžebenika za učenike prvih razredna osnovnih škola”, kazala je Čikić i dodala da na teritoriji ove opštine ima 17 osnovnih škola.

Opozicioni odbornici, među kojima Marko Ljujić iz Demokrata i Radosav Nišavić (SNP) predložili su da opština obezbijedi udžbenike za učenike do četvrtog ili petog razreda.

Takođe, odbornik SDP-a Adnan Striković kazao je da je iznos od 22.000 eura nedovoljan, te poručio da se nada da će naredne godine biti obezbijeđena sredstva za još jedan razred.

Izvor: Vijesti

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply