Glavni grad tvrdi da je sanacija ulice posao Solidarnog

Iz Glavnog grada tvrde da nemaju obavezu da saniraju ulicu do Osnovne škole “Vlado Milić” u Donjoj Gorici u Podgorici, već da je to posao Stambene zadruge prosvjetnih radnika Solidarno.

Čelnik Solidarnog, Zoran Stanišić poručuje da se ne bježi od odgovornosti, ali ističe da je škola postojala i prije izgradnje njihovih zgrada.

Tokom kišnih dana na ulici se stvaraju lokve duboke i do 30 centimetara, zbog čega učenici moraju da hodaju po ivičnjaku obližnjeg gradilišta držeći se za ogradu.

Iz PG biroa navode da odlukom o doprinosu Glavnog grada u izgradnji objekata Vlade – Ministarstva prosvjete iz 2015. i ugovorom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta iz 2016. zaključenom između OŠ “Vlado Milić” i Glavnog grada jasno definisana obaveza investitora o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta o svom trošku i u skladu sa planskim dokumentom.

Naveli su da je članom 4 ugovora, koji je potpisala upravo direktorica OŠ Biljana Ćulafić, precizirano da “Glavni grad nema obavezu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta”.

Stanišić podsjeća da je ulica koja vodi do škole “Vlado Milić” postojala i prije izgradnje njihovih zgrada, kao i da komunalno opremanje građevinskog zemljišta ne može da bude izgradnja saobraćajnice, ali da su spremni da solidarno učestvuju i da se uključe u rješenje toga problema.

Istakao je da su u sklopu projekta poravnali teren ispred zgrada, a da je saobraćajnica bila u lošem stanju i prije nego su počeli izgradnju tri zgrade.

Zbog tog problema roditelji đaka više puta su se žalili upravi škole i medijima.

Direktorica OŠ Biljana Ćulafić kazala je da ulicom pješaci ne mogu da prođu, a da se zbog dubine vode teško i vozila probijaju do škole, zbog čega je i slala nekoliko dopisa Glavnom gradu da se riješi problem sa poplavom.

Prema njenim riječima, od magistrale do škole bio je asfaltni prilaz, koji je kako kaže bio sasvim pristojan da i pješaci i vozači mogu bezbjedno da dođu do škole. Kako kaže, taj prilaz, do izgradnje stambenog bloka, najviše su koristili zaposleni i učenici, kao i stanovnici dvije kuće u blizini.

Istakla je da je ulica oštećena teškim mašinama prilikom izgradnje tri zgrade za prosvjetne radnike u blizini škole.

Komunalno opremanje, tvrde iz Glavnog grada, predviđa između ostalog, i izgradnju pristupnih puteva do objekta.

“Uz opravdano interesovanje roditelja za ovaj problem, i Glavni će insistirati na striktnom poštovanju odluke i ugovora, kako bi svakodnevni život đaka, njihovih roditelja i svih ostalih građana Donje Gorice i Glavnog grada mogao neometano da se odvija. Glavni grad je do sada podržao brojne sindikalne i druge organizacije, ustupajući im besplatno urbanističke parcele i oslobađajući ih plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kako bi izgradnjom stambenih objekata te organizacije rješavale jedno od najvažnijih životnih pitanja građana. U svim takvim slučajevima je obaveza investitora bila komunalno opremanje lokacije, a ista situacija je i sa investitorom u Donjoj Gorici”, stoji u odgovoru.

Izvor: Vijesti

Comments

Leave a Reply