U Crnoj Gori 15 porodica želi da usvoji dijete

U Crnoj Gori je 15 porodica zainteresovano da usvoji dijete, podaci su Ministarstva rada i socijalnog staranja, prema kojima je u prethodnoj godini usvojeno dvoje dvogodišnjaka, dok na usvojenje čeka jedno dijete sa smetnjama u razvoju.

U 2018. godini usvojeni su jedna djevojčica i jedan dječak. Usvojitelji su iz Crne Gore i, kako je rečeno, nisu srodnici djece što ne dozvoljava ni Porodični zakon.

Iz Dječijeg doma Mladost je prije nekoliko dana saopšteno da je u Crnoj Gori prošle godine usvojeno samo jedno dijete.

Shodno odredbama Porodičnog zakona, Centri za socijalni rad kao organi starateljstva su nadležni organi koji utvrđuju podobnost lica koja su zainteresovana za usvojenje i koji sprovode postupak zasnivanja usvojenja.

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja nalazi se centralna evidencija potencijalih usvojitelja, kao i djece podobne za usvojenje.

“Usvojenje zasniva organ starateljstva mjesta prebivališta, odnosno boravišta djeteta, odnosno organ starateljstva koji je sproveo postupak smještaja djeteta u ustanovu ili u drugu porodicu”, pojasnili su iz Ministarstva Dnevnim novinama i dodali da usvojitelji tim činom ne stiču nikakve benefite.

U Dječjem domu Mladost u Bijeloj, koji je jedina ustanova za djecu bez roditeljskog staranja u Crnoj Gori, trenutno boravi 67 djece uzrasta od tri do 18 godina, 31 djevojčica i 36 dječaka.

Izvor: CDM

Comments

Leave a Reply