Centar posjetilo preko 2 hiljade djece, najviše žalbi na trajanje tretmana

Centar za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju od osnivanja je posjetilo 2,3 hiljade djece, a roditelji su uglavnom imali prigovore na trajanje tretmana, saopštila je direktorica te ustanove, Nađa Ševaljević.

Ona je navela da usluge Centra korsite djeca sa raznovrsnim smetnjama ranog razvoja i adolescencije, što uključuje i psihijatrijske i neurološke poremećaje.

„Centar je od osnivanja posjetilo ukupno 2,3 hiljade djece. Dijanostiku poremećaja iz spektra autizma u Centru rade specijalisti dječje psihijatrije, od osnivanja nije postavljena dijagnoza“, rekla je Ševaljević agenciji Mina.

Ona je kazala da roditelji najčešće imaju prigovore na trajanje individualnih tretmana djece na ranom uzrastu i da traže njihovo prolongiranje.

„Nastojimo da prevaziđemo taj problem raspoređivanjem više tretmana u toku sedmice, kao i praktikovanjem multidisciplinarnog pristupa svakom djetetu, što podrazumijeva uključivanje tretmana psihologa, logopeda, oligofrenologa i socijalnog radnika. Na ovaj način se omogućava obuhvatnija rana intervencija“, istakla je Ševaljević.

Kako je dodala, donacijom Komisije za hartije od vrijednosti, koja je usmjerena u nabavku materijala za stimulaciju ranog razvoja, biće unaprijeđena postojeća rana intervencija.

Ševaljević je objasnila da su trenutno u Centru dostupni tretmani defektologa-oligofrenologa.

Ona je kazala da su psiholozi dodatno edukovani iz Racionalno emotivne kognitivno bihejvioralne terapije za djecu i adolescente.

Ševaljević je rekla da su logopedi završili trening za rad na Behringer digitalnom aparatu, koji se primjenjuje u terapiji poremećaja glasa, izgovora, ritma i tempa govora, čitanja, razvojnih jezičkih poremećaja, slušnog procesiranja, ADHD i oštećenja sluha.

Prema riječima Ševaljević, zahvaljujući donaciji Međunarodnog udruženja žena nabavljena su savremena psihodijagnostička sredstava za djecu od 18 mjeseca do adolescencije.

Ona je kazala da je u prostorijama Centra otvorena ambulanta u kojoj je dostupna fizikalna terapija, dok su konsultativno dostupni pregledi dječjeg neurologa u Institutu za bolesti djece.

Ševaljević je rekla da je problem nedostatka dječjih psihijatara riješen radnim angažovanjem četri dječja psihijatra iz Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu iz Beograda i Kliničkog centra Vojvodina, Novi Sad.

Pregledi dječijih psihijatara, kako je navela, dostupni su već dva mjeseca, a obavljaju se u ambulantama koje su smještene u prostorijama Centra, za vrijeme vikenda.

„Zaključno sa ovim vikendom bilo je ukupno osam dolazaka psihijatara, odnosno usluge dječijih psihijatara su omogućene 16 dana u navednom periodu“, saopštila je Ševaljević i objasnila da se uput za pregled dječjeg psihijatra može dati izabrani pedijatar.

Registar autističnih osoba u izradi

Ševaljević je kazala da se registar osoba sa autizmom izrađuje, i da je za to zadužen Institut za javno zdravlje.

Kako je najavila, planirano je formiranje grupa za podršku roditeljima djece sa smetnjama u razvoju.

Ševaljević smatra da je važno da i stručnjaci i mediji rade zajedno da se strategije države vezane za podršku ranom razvoju implementiraju, kako bi se našle održivije startegije za procese upućivanja, plariranja podrške za dijete i porodicu.

“Takva zajednička nastojanja moraju rezultirati boljim planiranjem vremena, većim brojem stučnjaka, većom ponudom kvalitetnih oblika stručnog usavršavanja zaposlenih i razvojem različitih servisa podrške za porodice u svakoj zajednici”, rekla je Ševaljević.

Izvor: RTCG

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Comments

Leave a Reply