Nova generacija Zlatnih savjetnika Ombudmana

Foto: ombudsman.co.me

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda dobio je ove godine novu generaciju Zlatnih savjetnika – djece koja će se baviti promocijom dječijih prava.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković smatra da je prva generacija Zlatnih savjetnika, koja je istekao trogodišnji mandat, postigla veoma značajne i zapažene rezultate i doprinijela povećanju vidljivosti Institucije u promociji prava djeteta. Baković je na konferenciji za novinare pojasnio da ostvarivanje prava djeteta na slobodno izražavanje mišljenja prate brojne poteškoće.

„Zapazili smo da pravni profesionalci nerijetko olako zaključuju da dijete zbog svog uzrasta nije sposbno da formira mišljenje. Uočena je praksa da se djetetu ne pruža mogućnonst da izrazi svoje mišljenje pod izgovorom da bi to bilo suprotno njegovom najboljem interesu“, kazao je Baković ocjenjujući da je to pogrešan pristup jer je nemoguće utvrditi najbolji interes djeteta ako ga ne saslušamo. „Naše uvjerenje je bilo da su djeca najbolji promoteri njihovih prava i da su njihovi stavovi, predlozi i mišljenja za nas veoma značajni i dragocjeni”.

Baković je kao krunu rada prve generacije savjetnika naveo izradu Alternativnog izvještaja i njegovo predstavljanje u Ženevi. Izvještaj Zlatnih Savjetnika o implementaciji preporuka Komiteta UN ua prava djeteta su predstavili pred Komisijom UN-a u Ženevi u oktobru prošle godine.

Djeca Zlatni savjetnici su, za vrijeme svog mandata, imali priliku da uče o svojim pravima kroz različite radionice i obuke. Učili su i o diskriminaciji, toleranciji, predrasudama, da slušaju i poštuju jedni druge.

Marija koja je bio dio prve generacije Zlatnih savjetnika kazala je da im je Mreža koja ih okuplja omogućila da se njihov glas čuje kada god su imali nešto da kažu.

Imali su priliku ne samo da nauče nešto već i da crnogorskoj javnosti pošalju poruku o važnim temama koje se tiču djece i mladih kao što su ostvarivanje prava na participaciju, nasilje nad djecom i odnos medija i mladih.

Koordinatorka Zlatnih savjetnika Duška Šljivančanin je kazala da je bila čast učestvovati u njihovom odrastanju, ali i odgovornost i privilegija.

„Svi mi koji radimo za djecu i sa djecom neposredno, znamo da se od djece može mnogo naučiti“, kazala je nao.

Kako je navela, njihova namjera da mnogo intenzivnije i upornije promovišu prava djeteta i bore se zajedno sa mladima za unaprijeđenje prava djeteta ogleda se u velikom broju zlatnih savjetnika druge generacije.

„Djeca imaju prava, a na nama je da ih upoznamo sa tim pravima”, kazala je zamjenica Ombudsmana, Snežana Mijušković.

Predstavnik kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Kogali rekao je da djeca imaju šta da kažu i mogu da doprinesu društvu, razvoju i boljoj budućnosti.

Društvu odraslima je poručio da djecu treba saslušati i na nivou porodice, i na nivou zajednice, ali i u politici.

Obraćajući se Zlatnim savjetnicima poručio im je da imaju odgovornost jer govore u ime svakog djeteta u Crnoj Gori, i da je to poseban izazov.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply